23 juli 2018

Wat betekent Tisha b'Av - What does Tisha b'Av mean?


Nederlands - English

NEDERLANDS
Op Tisha b'Av, een jaarlijkse rouwdag, nemen tienduizenden mensen het plein aan de westelijke muur in.

Op Tisja Be'Aaw, de droevigste dag op de Joodse kalender, rouwen de Joden om de vernietiging van de twee tempels in Jeruzalem en om ander onheil dat de Joden op deze dag trof.

Dit jaar viel Tisja Be'Aaw, de 9e dag van de Hebreeuwse maand van Av, tegelijk met de Sabbat. Volgens de Joodse wet begon deze dag van rouw - die volgens de Joodse maankalender begint in de avond – zaterdagavond en eindigde de volgende dag bij zonsondergang.

Op zaterdagavond verdrongen tienduizenden mensen zich bij de Klaagmuur om het boek van Klaagliederen op te zeggen. Op zondag bestegen duizenden de Tempelberg en namen honderden mensen deel aan de jaarlijkse mars rond de oude stad, georganiseerd door Women for Israel’s Tomorrow. Deze organisatie staat in de volksmond bekend als “Vrouwen in het Groen”, een non-profitorganisatie "gewijd aan de bescherming van het door God aan ons gegeven Bijbels vaderland."

Volgens de Joodse oudsten is de negende dag van Av een vervloekte dag die eeuwig bestemd is voor pech en tragedie. Echter, het zal een feestdag worden zodra de toekomstige herbouw van de Heilige Tempel is voltooid.

Het onheil op Tisja Be'Aaw

-  De eerste kruistocht begon op de 9de van Av, 15 augustus 1096. Meer dan 1,2 miljoen Joden werden gedood;

-  de Joden werden verdreven uit Engeland op de 9de van Av, 18 juli 1290;

-  de Joden werden verdreven uit Frankrijk op de 9de van Av, 22 juli 1306;

-  de Joden werden verdreven uit Spanje op de 9de van Av,31 juli 1492;

-  begin van de 1e WO door Duitsland op de 9de van Av, 1 augustus 1914;

-  op de 9de van Av, 2 augustus 1941, kreeg bevelhebber van de SS Heinrich Himmler formeel goedkeuring van de nazipartij voor "The Final Solution" (de Jodenvervolging);

-  de deportatie van de Joden uit het Warschau getto vond plaats op de 9de van Av, 23 juli 1942. De meesten van hen werden vergast in Treblinka.

Symbolen van rouw

-  De beperkingen op Tisja Be'Aaw zijn vergelijkbaar met die van Jom Kipoer. Tijdens Tisja Be'Aaw zijn de volgende handelingen verboden:

-  eten of drinken;

-  wassen of zwemmen;

-  gebruik maken van crèmes of oliën; 

-  dragen van (leren) schoenen;

-  voltrekken van huwelijken.

Voor degenen die ziek zijn geldt een uitzondering; zij hebben toestemming om, indien nodig, te eten.

Een ander opvallend kenmerk van Tisja Be'Aaw is, al zittend op de vloer in de synagoge, het lezen uit het Book of Lamentations en het opzeggen van de oude klaagliederen.

Bron: World Israel News Staff 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


ENGLISH
On Tisha b’Av, annual day of mourning, tens of thousands pack Western Wall plaza.

On Tisha b’Av, the saddest day on the Jewish calendar, Jews mourn the First and Second Temples in Jerusalem that were destroyed, along with other tragedies suffered by the Jewish people on this day.

This year Tisha b’Av, the ninth day of the Hebrew month of Av, fell on Shabbat. As per Jewish law, this day of mourning – which begins in the evening, as per the Jewish lunar calendar – began Saturday night and ends the next day at sunset.

On Saturday night, tens of thousands thronged the Western Wall to recite the Book of Lamentations. On Sunday, thousands ascended the Temple Mount. Several hundred people particiapated in the annual march around the Old City, organized by Women for Israel’s Tomorrow, popularly known as Women in Green, a non-profit “dedicated to safeguarding our God-given biblical homeland.”

The Jewish sages teach that the ninth day of Av is a cursed day that is eternally destined for bad luck and tragedy, but that in future, with the rebuilding of the Holy Temple, it will be a day of celebration.

Tisha b’Av tragedies

- The First Crusade began on the ninth of Av, corresponding to August 15, 1096. Over 1.2 million Jews were killed.

- The Jews were expelled from England on the ninth of Av, corresponding to July 18, 1290.

- The Jews were expelled from France on the ninth of Av, corresponding to July 22, 1306.

- The Jews were expelled from Spain on the ninth of Av, corresponding to July 31, 1492.

- Germany entered World War One on the ninth of Av, corresponding to August 1, 1914.

-  SS commander Heinrich Himmler formally received approval from the Nazi Party for “The Final Solution” on the ninth of Av, corresponding to August 2, 1941.

-  The deportation of the Jews of the Warsaw Ghetto, most of whom were taken to be gassed in Treblinka, took place on the ninth of Av, corresponding to July 23, 1942.

Symbols of mourning

-  The restrictions of Tisha b’Av are similar to those of Yom Kippur. During the course of Tisha b’Av, the  following activities are forbidden:

-  No eating or drinking;

-  No washing or bathing;

-  No application of creams or oils;

-  No wearing of (leather) shoes;

- No marital relations.

Of course, those who are ill are permitted to eat, as needed. Another prominent feature of Tisha b’Av is the reading of the Book of Lamentations, along with the recitation of ancient dirges that take place in the synagogue while worshippers are seated on the floor.

Credits: World Israel News Staff