25 juli 2018

2 Syrische raketten naar verluidt terechtgekomen in het meer van Galilea - 2 Syrian rockets land in Sea of Galilee, near beach crowded with tourists

Nederlands - English

NEDERLANDS

Sirenes in Golan loeien onder invloed van Syrische burgeroorlog, tientallen kilometers verderop; IDF onderzoekt waar raketten zijn terechtgekomen

Woensdag zijn twee raketten uit Syrië naar verluidt terechtgekomen in het meer van Galilea. Het leger verklaarde dat de raketten deel uitmaakten van  de Syrische burgeroorlog. Het meer van Galilea ligt tientallen kilometers van de Syrische grens; de raketten lijken over de Golan Hoogten zijn gevlogen voordat ze neerstortten. Hadashot TV nieuws meldde dat ze in het meer van Galilea waren terechtgekomen; de IDF heeft dit bevestigd. Volgens de TV zender zagen ooggetuigen de raketten terechtkomen in het water. Eén van raketten explodeerde, de andere niet, aldus de TV zender. Op het moment dat de raketten in het meer terechtkwamen, waren er veel mensen bij het meer. Naar verluidt kwamen de raketten uit het zuidelijke deel van de Syrische Golan Hoogvlakte, waar de troepen van Bashar Assad vechten tegen de rebellen die nog enkele dorpen in het gebied in handen hebben. Via de loeiende sirenes in de Israëlische Golan Hoogvlakte werden bewoners gewaarschuwd om naar de schuilkelders te gaan. Het leger verklaarde dat het waarschuwingssysteem werd geactiveerd omdat geïdentificeerde projectielen in de richting van Israël waren gelanceerd. Er werd echter geen afweerschut gebruikt. Door de schoolvakantie was het gebied rond het meer van Galilea vol met mensen. Er zijn geen gewonden gemeld. Het incident kwam een dag nadat de Israëlische luchtmacht een Syrische straaljager had neergeschoten die zich twee kilometer binnen het Israëlische luchtruim bevond. In een verklaring zei de IDF dat "twee Patriot raketten waren afgevuurd op een Syrische Sukoh gevechtsstraaljager". De IDF zei verder dat het vliegtuig in de gaten werd gehouden toen het de grens met de Golan Hoogten naderde.  

 De terreurgroep Islamitische Staat publiceerde foto’s van, naar hun zeggen, overblijfselen van de door Israël neergeschoten Syrische jet op 24 juni, 2018 (Screenshot van Walla)

Afgelopen maandag vuurde Israël afweerraketten af op twee Syrische raketten waarvan aanvankelijk werd gedacht dat ze in de richting van Israël kwamen. Elk van de Syrische raketten had ongeveer een halve ton aan explosieven bij zich. De raketten die deel uitmaakten van de Syrische burgeroorlog, werden niet door de afweerraketten neergehaald maar kwamen terecht vlakbij de grens met Israël. Israël heeft erop aangedrongen dat Syrië zich moet houden aan het verdrag uit 1974 dat werd overeengekomen na de Yom Kippoeroorlog in 1973. Het verdrag noemt een gedemilitariseerde zone tussen Israël en Syrië. Formeel is Syrië nog steeds in oorlog met Israël. Afgelopen vrijdag heeft Israël een Syrische drone neergeschoten die actief was in deze bufferzone omdat volgens Israël het een schending was van de, in het verdrag opgenomen, wapenstilstand.

Bijdrage: Judah Ari Gross
Bron: JACOB MAGID

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


ENGLISH

Golan sirens blare in spillover from Syrian civil war, tens of kilometers away; eyewitness describe missiles splashing down; navy prepares to retrieve debri

Two rockets from Syria reportedly landed in the Sea of Galilee Wednesday in northern Israel.what the army said was spill over from the Syrian civil war. The Sea of Galilee is tens of kilometers from the Syrian border; the missiles would appear to have flown over the Golan Heights before landing. Hadashot TV news said they fell into the Sea of Galilee; the IDF said it was confirming exactly where the projectiles landed. Eyewitnesses said they saw the projectiles land in the water — one of them exploding, and the other not, the TV report said. The Sea of Galilee area was crowded with tourists at the time.The rockets reportedly came from the southern part of the Syrian Golan Heights, where the regime of Bashar Assad has been completing its campaign against the last rebel villages remaining in the area. Incoming rocket sirens blared across the Israeli Golan Heights, sending residents of the area scrambling to bomb shelters. The military said the system was triggered after it identified projectiles launched in the direction of Israel. No missile defense systems were fired, however. School vacation meant that the area surrounding Sea of Galilee was packed with tourists. There were no injuries reported. The rocket fire came a day after the Israeli Air Force shot down a Syrian fighter jet that travelled two kilometres into Israeli airspace.“Two Patriot missiles were fired at a Syrian Sukhoi-model fighter jet,” the Israel Defense Forces said in a statement. The IDF said the aircraft was monitored as it approached the border with the Golan Heights.

The Islamic State terrorist group publishes pictures of what it says are remains of Syrian jet shot down by Israel on June 24, 2018 (Screenshot courtesy of Walla)  

And on Monday, Israel fired interceptor missiles toward a pair of Syrian surface-to-surface missiles carrying approximately a half ton of explosives that were initially believed to be heading toward Israel. The missiles — fired as part of internal Syrian fighting — fell short of the border, and the interceptors did not engage with them. Israel has insisted that Syria abides by the 1974 Separation of Forces Agreement, which was reached following the Yom Kippur War the year before, that established a demilitarized zone along the border between the two countries. Syria is still formally at war with Israel. On Friday, Israel shot down a Syrian drone operating in this buffer zone, which Israel said amounted to a violation of the 1974 ceasefire agreement.

Judah Ari Gross contributed to this report.
By JACOB MAGID