04 augustus 2018

IDF schiet op Gaza cel die met brandende ballonnen gooit/IDF fires at Gaza cell launching incendiary balloons

Een gemaskerde Palestijnse man lanceert op 17 juni 2018 een ballon geladen met brandbare stoffen richting Israël vanuit de stad Rafah in het zuiden van Gaza. (AFP Photo / Said Khatib)/A masked Palestinian man launches a balloon loaded with flammable materials toward Israel from the southern Gaza town of Rafah on June 17, 2018. (AFP Photo/Said Khatib)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Geen onmiddellijke meldingen van verwondingen; een aantal uur geleden verklaarde het door Hamas gerunde ministerie van volksgezondheid dat een tiener was overleden aan verwondingen die waren opgelopen tijdens grensprotest op vrijdag

Today, 1:38 pm

De IDF verklaarde zaterdag dat het vuurde op een terroristen cel die ontvlambare ballonnen naar Israël vanuit de noordelijke Gazastrook zou lanceren. De Ynet-nieuwssite meldde dat de aanval plaatsvond ten oosten van de stad Jabaliya. Er waren geen directe meldingen van verwondingen.

De luchtaanval vond plaats op hetzelfde moment dat de Hamasleiders van de Gazastrook kenbaar maakten een langdurig staakt-het-vuren met Israël te overwegen.

Sinds 30 maart heeft het zuiden van Israël honderden branden meegemaakt als gevolg van brandende vliegers en ballonnen, over de grens gestuurd door Palestijnen in Gaza. Meer dan 7000 hectare land is verbrand, waardoor miljoenen sikkels aan schade is ontstaan, volgens Israëlische functionarissen. Onlangs zijn ballonnen steeds verder van de Gazastrook gevonden, waaronder bij de zuidelijke stad Beersheba. Israël heeft geworsteld om de aanslag op brandstichting tegen te gaan en heeft in sommige gevallen geschoten op Palestijnen die zich voorbereidden op het lanceren van brandbommen, het doden of verwonden van de betrokkenen.

Het door Hamas gerunde ministerie van volksgezondheid in de Gazastrook verklaarde zaterdag eerder dat een 15-jarige Palestijn aan zijn wonden was overleden, nadat hij door Israëlische soldaten tijdens gevechten aan de grens op vrijdag in de maag was geschoten. Verscheidene Palestijnen hebben de grensomheining doorbroken tijdens de grote protesten.

Palestijnse demonstranten aan de grens tussen Israël en Gaza, in Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook, op 3 augustus 2018. (AFP / Said Khatib)

Het leger verklaarde dat ongeveer 8.000 mensen deelnamen aan de protesten op vijf locaties langs de grens. Het zei dat het leger reageerde met middelen voor opruiming van oproer en brandend vuur in overeenstemming met toepasselijke strijdregels. Bij één incident staken verschillende Palestijnen de grens over, gingen Israëlisch grondgebied binnen bij de Kerem Shalom-oversteek en gooiden vuurbommen en stenen, voordat ze terug naar Gaza vluchtten. "Als reactie hierop viel een IDF-tank een post aan die behoorde tot de Hamas-terreurgroep."

De protesten van vrijdag werden gehouden ter nagedachtenis aan Mohammad Tareq, een Palestijnse terrorist die vorige week een Israëlische man vermoordde tijdens een terreuraanslag op de Westelijke Jordaanoever. De organisatoren spoorden de inwoners van Gaza aan om de protesten van vrijdag bij te wonen "om een boodschap over te brengen dat de Palestijnen zich niet zullen overgeven aan de dictaten van het Israëlische terrorisme totdat het beleg wordt opgeheven", meldde Hazeetz Daily.

Gedurende meer dan drie maanden zijn er bijna wekelijkse, gewelddadige protesten langs de grens tussen Israël en Gaza,  georganiseerd door de leiders van Hamas in Gaza, wat heeft geleid tot de ernstigste escalatie tussen de twee partijen sinds de oorlog van 2014. De dodelijke schermutselingen hebben de Israëlische veiligheidstroepen geconfronteerd met geweerschoten, granaten, molotovcocktails en pogingen - soms succesvol - om de grens afrastering te beschadigen of te doordringen. Vorige maand werd een Israëlische soldaat gedood door een sluipschutter. Volgens het gezondheidsministerie van Gaza zijn 157 Palestijnen gedood sinds het begin van de "mars van terugkeer" -protesten op 30 maart. Hamas heeft erkend dat tientallen van die doden haar leden waren.

_______________________

ENGLISH

No immediate reports of injuries; hours earlier Hamas-run health ministry announced a teen died of wounds sustained in Friday border protest

Today, 1:38 pm

The IDF on Saturday said it fired at a terrorist cell launching incendiary balloons into Israel from the northern Gaza Strip.The Ynet news site reported the strike was carried out to the east of the city of Jabaliya. There were no immediate reports of injuries.

The airstrike came amid reports that the Strip’s Hamas rulers were considering a long-term ceasefire deal with Israel.

Since March 30, southern Israel has experienced hundreds of fires as a result of incendiary kites and balloons flown over the border by Palestinians in Gaza. Over 7,000 acres of land have been burned, causing millions of shekels in damages, according to Israeli officials.Recently balloons have been found farther and farther from the Gaza Strip, including as far away as the southern city of Beersheba. Israel has struggled to counter the arson assault, and has in some cases fired at Palestinians preparing to launch incendiaries, killing or injuring those involved.

The Hamas-run health ministry in the Gaza Strip said earlier Saturday that a 15-year-old Palestinian died of his wounds hours after being shot in the stomach by Israeli soldiers during clashes at the border on Friday. Several Palestinians breached the border fence during the large protests.

Palestinian protesters at the Israel-Gaza border, in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on August 3, 2018. (AFP/Said Khatib)

The army said some 8,000 people took part in the protests at five sites along the border. It said the army responded with riot disposal means and live fire in accordance with appropriate rules of engagement. In one incident several Palestinians crossed the border fence, entered Israeli territory at the Kerem Shalom crossing, and threw fire bombs and stones, before fleeing back into Gaza. “In response an IDF tank shelled a post belonging to the Hamas terror group.”

Friday’s protests were held in memory of Mohammad Tareq, a Palestinian terrorist who murdered an Israeli man in a terror attack in the West Bank last week. Organizers urged Gazans to attend Friday’s protests “in order to convey a message that Palestinians will not surrender to the dictates of Israeli terrorism until the siege is lifted,” the Haaretz daily reported.

For over three months, there have been near-weekly, violent protests along the Israel-Gaza border organized by Gaza’s Hamas rulers, leading to the most serious escalation between the two sides since the 2014 war. The deadly clashes have seen Israeli security forces facing gunfire, grenades, Molotov cocktails and efforts — sometimes successful — to damage or penetrate the border fence. Last month, one Israeli soldier was killed by a sniper.According to the Gaza health ministry, 157 Palestinians have been killed since the start of the “March of Return” protests on March 30. Hamas has acknowledged that dozens of those killed were its members.