07 augustus 2018

Twee Hamas strijders gedood in vuurgevecht met IDF bij grens met Gaza - IDF strikes two Hamas Militants after gunfire exchange near border

Israëlische soldaten trainen in een tank tijdens een oefening op de legerbasis van Tzeelim op 3 juli 2018, voordat het leger het artillerieaanvallen uitvoerde tegen zeven militaire doelen van Hamas op 25 juli MENAHEM KAHANA (AFP / File) - Israeli soldiers train in a tank during an exercise at the Tzeelim army base on July 3, 2018, weeks before the army said it carried out artillery strikes against seven military targets belonging to Hamas on July 25


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het incident vond plaats terwijl een delegatie van hoge Hamas-functionarissen, begeleidt door Hamas vice-voorzitter Saleh al-Arouri, in de Gazastrook aanwezig is om een door de VN voorgestelde staakt-het-vuren-overeenkomst te bespreken

DOOR ANNA AHRONHEIM 7 AUGUSTUS 2018 12:50


Twee Hamas strijders zijn vandaag gedood nadat de IDF een Hamas positie nabij Beit Lahiya in de noordelijke Gazastrook beschoot. De beschieting was een tegenactie nadat Israëlische troepen onder vuur waren komen te liggen tijdens een patrouille.

De twee overledenen van Hamas werden door het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid geïdentificeerd als Ahmad Morjan en Abed el-Hafeth el-Sillawi, beiden 23 jaar oud en leden van de militaire vleugel van de terreurgroep Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Bij de beschieting werden nog eens 6 gewonden gemeld.

De IDF gaat ervan uit dat de twee gedode strijders, sluipschutters waren die het vuur openden op IDF soldaten, wat leidde tot een reactie van de troepen. Aan Israëlische zijde is geen melding gemaakt van slachtoffers. "De IDF zal optreden tegen elke overtreding en elke poging om onze troepen aan te vallen, en beschouwt de terroristische organisatie van Hamas als verantwoordelijk voor alles wat er in en rond de Gazastrook gebeurt", aldus een verklaring die werd vrijgegeven door een IDF woordvoerder.

Het incident vond plaats terwijl een delegatie van hoge Hamas-functionarissen, geleid door Hamas vice-voorzitter Saleh al-Arouri, momenteel in de Gazastrook aanwezig is om een, door de VN voorgesteld, staakt-het-vuren voorstel met Israël te bespreken. Afgelopen zondag kwam het Israëlische Veiligheidskabinet bijeen om het voorgestelde staakt-het-vuren voorstel te bespreken, nadat de PM een verklaring had uitgegeven dat de IDF gereed was voor welke mogelijke gebeurtenissen dan ook.

Ondanks de gesprekken over het staakt-het-vuren, zijn tientallen branden ontstoken door de voortdurende lancering van brandbommen in het zuiden van Israël. Als reactie hierop bleven IDF vliegtuigen doorgaan met het bestoken van de cellen die de brandbommen lanceerden, vooral afgelopen maandag.

________________________

ENGLISH

The incident takes place while a delegation of very senior Hamas officials, led by Hamas Deputy Chairman Saleh al-Arouri, are in the Gaza strip to discuss a UN-proposed ceasefire agreement

BY ANNA AHRONHEIM   AUGUST 7, 2018 12:50


Two Hamas militants were killed Tuesday after the IDF shelled a Hamas position near Beit Lahiya in the northern Gaza Strip after troops came under fire while on patrol.

The two men were identified by the Palestinian Ministry of Health as Ahmad Morjan and Abed el-Hafeth el-Sillawi,, both 23 year-old and members of the terror group’s military wing the Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Another six were reported to have been injured in the shelling.

The IDF estimates that the two were snipers who opened fire at IDF soldiers, which led to a response from the troops. No Israeli troops were hurt in the incident. "The IDF will act against any offense and every attempt to attack our forces, and considers the Hamas terrorist organization as responsible for everything happening in and out of the Gaza Strip,” read a statement released by the IDF Spokesperson’s Unit.

The incident takes place while a delegation of very senior Hamas officials, led by Hamas Deputy Chairman Saleh al-Arouri, are in the Gaza strip to discuss a UN-proposed ceasefire agreement with Israel. On Sunday Israel’s Security Cabinet met to discuss the proposed ceasefire agreement after which the Prime Minister’s Office released a statement saying that the IDF was ready for any eventuality.

Despite the ceasefire talks, dozens of fires have ignited following the continued launching of aerial incendiary devices into southern Israel. In response IDF aircraft have continued to strike the cells launching the devices, most recently on Monday.