08 augustus 2018

EU slaat Israël over - EU skips over Israel

iStock  Gaza zeehaven

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De EU heeft plannen om Judea en Samaria te verbinden met de luchthavens, havens en spoorwegen van Gaza, zonder Israël hiervan op de hoogte te stellen; Minister Katz wijst het plan rigoureus van de hand

Bron: Mordechai Sones, 08/08/18 12:57


De Europese Unie heeft een plan opgesteld om een infrastructuur op het gebied van transport op te zetten tussen Gaza enerzijds en Judea en Samaria anderzijds, zonder Israël te informeren of daarbij te betrekken.

Volgens een uitzending van vandaag van de radiozender Reshet Bet, worden o.a. in het plan uitgebreide infrastructuren voorgesteld in “Area C” – locaties die volgens de Oslo akkoorden vallen onder de volledige controle van Israel.

De opstelling van het plan duurde 18 maanden en de geplande implementatietijd is 30 jaar. Volgens het plan zullen lucht- en zeehavens worden aangelegd, plus een uitgebreid netwerk van spoorwegen en wegen die alle delen van Judea en Samaria met Gaza verbinden. Hoewel het plan een flink aantal gebieden omvat die onder Israëlische controle staan, waaronder Oost-Jeruzalem, heeft de EU niet de moeite genomen om de Israëlische autoriteiten te informeren.

Minister van Transport, Yisrael Katz, zei dat het plan hem bekend was. "Ik heb duidelijk gemaakt dat Gaza geen verbinding zal maken met Judea en Samaria; al hun plannen staan alleen op papier en zijn volledig onaanvaardbaar", zei Katz in een interview met Reshet Bet.

De Europese Unie reageerde met dat "we geen goedkeuring van Israël nodig hebben om een plan voor de infrastructuur op het gebied van transport op te stellen, en daarom hebben we niet om een dergelijke goedkeuring gevraagd. Het project omvat momenteel geen daadwerkelijke constructie in “Area C””.

Het project is een onderdeel van de algemene investeringen van de EU in de regeringsactiviteiten van de PA en de toekomstige visie op de oprichting van een Palestijnse staat, aldus de Europese Unie.

 Flash 90 Katz: 'Geen sprake van'

_________________

ENGLISH

EU plans connecting Judea and Samaria to Gaza airports, sea, and railways without informing Israel; Minister Katz rejects plan out of hand

By Mordechai Sones, 08/08/18 12:57


The European Union has formulated a plan to establish a transportation infrastructure to connect Gaza to Judea and Samaria without informing or involving elements in Israel.

According to today's report on Reshet Bet as part of the plan it is proposed to build huge infrastructures also including "Area C" - places retained in the Oslo Accords under full Israeli control.

Formulation of the plan in the European Union took 18 months and is scheduled to take 30 years to implement. According to the plan, air- and seaports will be established, plus an extensive network of railways and roads that would connect all parts of Judea and Samaria to Gaza.

Although the plan includes many areas under Israeli control including in East Jerusalem, the EU did not bother to update the Civil Administration or other elements in Israel.

Transportation Minister Yisrael Katz said the plan was known to him. "I made it clear that Gaza will not connect to Judea and Samaria. All their plans are on paper and are completely unacceptable," Katz said in an interview with Reshet Bet.

The European Union said in response that "we do not need approval from Israel to formulate the master plan on transportation, and therefore we did not ask for such approval. The project does not currently include any actual construction in Area C. The project is part of the EU's overall investment in the PA's governmental activities and future vision towards the establishment of a Palestinian state."

Flash 90  Katz: 'Out of the question'