09 augustus 2018

BREAKING NEWS: IDF is in spoedberaad - IDF is in urgent session


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Idf is nu in spoedberaad om grote militaire operatie te starten. Inmiddels 50 raketten op Israel. 20 Hamas nesten gebombardeerd. Netanyahu is bij beraad betrokken. 

Uit militaire bronnen van DEBKA file blijkt dat de vergadering van het algemene commando van de IDF van woensdagavond dringend niet anders kan dan een grootschalige militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook op gang brengen. Dit zou een grondverzet vereisen. Er werd besloten de operatie zo kort mogelijk te houden, met als hoofddoel Hamas terug te duwen van de Israëlische grens en de terroristen een klap te geven die pijnlijk genoeg is om te bedelen voor een staakt-het-vuren. De hoofden van de IDF hopen dat dit de Hamas-leiders zal genezen van het geloof dat ze de spelregels kunnen dicteren, zoals het tot nu toe heeft gedaan. De generaals houden er rekening mee dat de raketstraal zich tijdens de operatie over andere delen van Israël zal verspreiden. De conferentie over het algemeen commando duurde voort tot woensdagavond


ENGLISH
Idf is now in urgent consultation to launch a major military operation. Meanwhile 50 rockets on Israel. 20 Hamas nests bombed. Netanyahu is under consideration. 

DEBK Afile’s military sources report that the IDF General Command meeting urgently Wednesday night has little option but to launch a full-scale military operation against Hamas in the Gaza Strip. This would necessitate a ground incursion. It was decided to keep the operation as short as possible, the main goal being to push Hamas back from the Israel border and deliver a blow painful enough for the terrorists to beg for a ceasefire. IDF chiefs hope that this will cure Hamas leaders of the belief that they can dictate the rules of the game, as it has done so far. The generals are taking into account that the rocket barrage will spread across other parts of Israel in the course of the operation. The General Command conference continued into Wednesday night.