09 augustus 2018

BREAKING NEWS: Hoge IDF officier: we staan dicht bij de oorlog met Gaza - Senior IDF Officer: We’re Close to War in Gaza

Photo Credit: Screenshot

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een hoge officier van het IDF verwees naar de escalatie afgelopen nacht in Gaza en zei: "We hebben een escalatie gehad waarvan ik het einde niet zie." De officier beschuldigde Hamas van de verantwoordelijkheid voor de escalatie en gaf toe: "Het kan enige tijd duren  om de stilte in het zuiden te herstellen "

Door David Israel - 9 augustus 2018

 

Verwijzend naar de veel gerapporteerde gesprekken met Hamas via Egyptische tussenpersonen, zei dezelfde officier: "Hamas neemt steeds meer afstand van een overeenkomst en begint een pad op te gaan waarbij het een zware slag zal krijgen."

'Vanmorgen staan we dichter bij de oorlog', zei de officier, eraan toevoegend dat de IDF aanvallen de komende uren zullen doorgaan en dat versterkingen onderweg zijn.

"Als het nodig is, ofwel in het geval dat we tot ingrijpende acties overgaan, zullen we ook de steden tot ca. 4 km gelegen van de Gazastrook evacueren. We verspreiden en breiden ook de reeks ijzeren dome-systemen uit. "

__________________    

ENGLISH

A senior IDF officer referred to the escalation in Gaza overnight Thursday and said that “We’ve had a round of escalation whose end I do not see.” The officer accused Hamas of responsibility for the escalation, admitting: “It may take some time to restore quiet to the south”

By David Israel - August 9, 2018


Referring to the much reported talks with Hamas through Egyptian intermediaries, the same officer said: “Hamas is moving away from a settlement, and approaching a campaign in which it will receive a severe blow.”

“This morning we are closer to war,” the officer said, adding that the IDF attacks will continue in the coming hours and that reinforcements are on their way.

“If need be, should we enter a significant action, we will also evacuate settlements up to 2.5 miles from the Gaza Strip. We also spread and expand the array of iron dome systems.”