11 augustus 2018

Hamas-app gericht op Israëli's - Hamas app targeting Israelis

Foto: illustratie

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas verspreidt spyware om de controle over Israëlische mobiele telefoons over te nemen

Bron: ArutsSheva7


Het Israëlische cyberinlichtingenbedrijf ClearSky onthulde donderdag dat terroristen van Hamas proberen om spyware op Israëlische mobiele telefoons te planten.

Volgens het bedrijf leidt een valse website gebruikers door naar een kwaadaardige toepassing, die zich voordoet als de Israëlische "Color Red" website, van waaruit men een app kan downloaden die waarschuwt voor raketsirenes in het zuiden. De veiligheidsonderzoekers van ClearSky zijn van mening dat de cyberaanval nog maar in de kinderschoenen staat.

De onderneming benadrukte dat de gebruikers de opdracht konden krijgen de spyware te downloaden via valse profielen op Facebook en via botnets op Twitter.

ClearSky CEO Boaz Dolev: "Als onderdeel van onze monitoringactiviteiten in de cyberspace, die onze klanten waarschuwen voor aanvallen en hen helpt zichzelf tegen dergelijke aanvallen te beschermen, hebben we de phishingsites ontdekt die leiden tot het downloaden van kwaadaardige software. Wanneer u de toepassing downloadt, neemt deze uw mobiele telefoon over en stelt deze de operator in staat om het apparaat te volgen, de locatie ervan vast te leggen, foto's te nemen, audio op te nemen, te bellen, berichten te versturen en elke andere handeling die het apparaat weet uit te voeren.

Dolev voegde toe dat "volgens een reeks gegevens die werden verzameld, kunnen wij zien dat Hamas de aanval als cyberpoot van de huidige raketaanval op Israel plande".

Dolev waarschuwde dat vanaf het moment dat de applicatie naar de telefoon wordt gedownload, er geen bekende manier is om de applicatie te verwijderen.

"Software programma's mogen alleen van de officiële software Stores worden gedownload. Jammer genoeg, verschijnt het alsof de software reeds is gedownload. Het verwijderen/deleten zal niet werken en zal de kwaadaardige software van de apparaten niet verwijderen. De cellulaire telefoon zal de gegevens aan de exploitant blijven verzenden," aldus Dolev.
_____________________

ENGLISH

Hamas disseminating spyware in order to take control of Israeli cell phones

By: ArutsSheva7


Israeli cyber intelligence company ClearSky revealed on Thursday that Hamas terrorists are trying to plant spyware on Israeli mobile phones.

According to the company, a fake website posing as the Israeli "Color Red" website, from which one can download an app which provides alerts on rocket sirens in the south, redirects users to the malicious application. ClearSky’s security researchers believe the cyberattack is only in its early stages.

The company stressed that users could be directed to download the spyware by fake profiles on Facebook and botnets on Twitter.

ClearSky CEO Boaz Dolev said, "As part of our monitoring activity in the cyberspace, which provides our customers with warnings of attacks and helps them protect themselves from such attacks, we have discovered the phishing websites that lead to the downloading of malicious software. When you download the application, it takes over your cell phone and allows the operator to track the device, record its location, take photos, record audio, make calls, send messages and any other action that the device knows how to perform.”

Dolev added that "according to a series of data that was collected, we can see that Hamas scheduled the attack as the cyber arm of the current rocket attack on Israel."

Dolev warned that from the moment the application is downloaded to the phone, there is no known way to remove it.

"Applications should be downloaded only from the official application stores. Unfortunately, it appears as though if the software has already been downloaded, deleting the application will not help and will not remove the malicious software from the devices, and the cellular phone will continue to transmit the data to the operator," he said.