14 augustus 2018

Palestijnen willen Israël uit de VN gooien - Palestinians (Again) Try to Get Israel Kicked Out of the UN

Foto: Algemene Vergadering van de VN (AFP) - Photo: UN General Assembly (AFP)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Aan de grens met Gaza is het sinds twee dagen rustig en alles wijst erop dat dit voorlopig zo zal blijven. Maar op diplomatiek niveau gaat de oorlog tussen de Palestijnen en Israël onverminderd door, met een tot falen gedoemd initiatief

dinsdag 14 augustus 2018 |  Redactie Israel Today

 

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en de Israëlische VN-delegatie bereiden zich voor om een nieuw Palestijns initiatief tegen Israël te dwarsbomen, volgens een bericht van het nieuwsportaal Ynet. Deze keer willen ze dat Israël door de VN wordt geschorst. Zij willen dit bereiken door soortgelijke stappen te ondernemen als tegen Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid, dat daarna enkele jaren geen lid meer was van de Verenigde Naties.

De Palestijnen zullen aanvoeren dat Israël de resoluties van de VN-Veiligheidsraad negeert, zich verzet tegen het Handvest van de Verenigde Naties en de apartheid bevordert door middel van de onlangs aangenomen Nationaliteitswet, die Israëls identiteit vastlegt als 'Joodse Staat'.

Voor een tijdelijke of definitieve verwijdering van Israël uit de Verenigde Naties moeten de Palestijnen een tweederde meerderheid in de Algemene Vergadering en negen stemmen van de leden van de Veiligheidsraad krijgen, waaronder de vijf permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Palestijnen zouden ook kunnen proberen Israël het stemrecht in de Algemene Vergadering te ontnemen.

Aangezien de VS echter een vetorecht heeft in de Veiligheidsraad, zullen de Palestijnen nauwelijks de stemmen van de permanente leden krijgen. Aan de andere kant hebben ze een goede kans om hun voorstel voor te leggen aan de Algemene Vergadering, waar ze kunnen rekenen op een moslimmeerderheid. Als dit plan slaagt, wordt dat een ongekende overwinning voor de Palestijnse diplomatie.

Om dit te voorkomen werkt de Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon samen met zijn Amerikaanse collega Nikki Haley om samen met andere landen het Palestijnse initiatief te verhinderen. 'Dit is een cynische poging van de Palestijnen om hun leugens op het podium van de Verenigde Naties te verspreiden,' zei Danny Danon.

___________

ENGLISH

The Gaza border region is finally quiet, but the diplomatic war between Israel and the Palestinians is still raging

Tuesday, August 14, 2018 |  Israel Today Staff


Israel Foreign Ministry sources told the Ynet news portal this week that they had thwarted yet another attempt by the Palestinians to get Israel kicked out of the United Nations, at least temporarily.

The move, according to the Israeli diplomats, was similar to the successful effort to have South Africa suspended from the UN during Apartheid. The Palestinians argued that Israel's new Nation-State Law, which enshrines its identity as the 'Jewish state', had made it no better than the former South African regime.

In fact, the scheme was doomed to failure. In addition to needing a two-thirds majority in the General Assembly (which they could possibly achieve), the Palestinians also needed the backing of all five permanent members of the Security Council, including the United States.

For most, it goes without saying that such a proposal would be vetoed by US President Donald Trump before the Palestinian representative delivering it could even get half-way across the room.

Even so, for the motion to achieve a successful two-thirds majority in the General Assembly would still be a major diplomatic victory for all of Israel's antagonists. As such, Israeli Ambassador to the UN Danny Danon is working closely with his American counterpart, Nikki Haley, to ensure this and any similar motion are thoroughly defeated in every venue.