17 augustus 2018

Leger zet zich schrap voor nieuw Gaza-geweld te midden van onderhandelingen over naderende wapenstilstand - Army braces for fresh Gaza violence amid reports of imminent truce

Illustratief: Israëlische soldaten in defensieve posities op een dijk nabij de grens met Gaza tijdens een gewelddadig Palestijns protest, 27 juli 2018 (Foto: IDF) - Illustrative: Israeli soldiers in defensive positions on an embankment near the Gaza border during a violent Palestinian protest, July 27, 2018 (Photo: IDF)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Volgens militaire bronnen zullen mogelijke grensdemonstraties bepalend zijn voor de bereidheid en het vermogen van Hamas om voor rust te zorgen

Bron: TOI STAFF, Vandaag, 15:03 uur


De IDF zet zich vandaag schrap voor Gaza-protesten, onderdeel van de zogenaamde "March of Return", te midden van onderhandelingen over een eventuele wapenstilstandsovereenkomst tussen Israël en de terreurgroep Hamas. Gazaanse demonstranten verzamelden zich op verschillende plaatsen langs de grens met Israël en sommigen hadden ballonnen gelanceerd met afbeeldingen van zogenaamde 'martelaren' die door Israël waren gedood.

Bronnen binnen het Ministerie van Defensie zeiden dat de gebeurtenissen van vandaag een test zouden zijn wat betreft de bereidheid en het vermogen van Hamas om kalmte af te dwingen als onderdeel van een overeenkomst, die volgens een uitzending afgelopen donderdag van een Libanese televisiezender,  een jaar zou duren waarin tevens de mogelijkheid van vrachtvervoer over zee tussen Gaza en Cyprus is opgenomen.

Minister van Defensie Avigdor Liberman zei dat hij op de militaire basis van Kirya in Tel Aviv zou blijven om voortdurend updates te ontvangen over wat er aan de grens gebeurt.

De voorgestelde overeenkomst zou Israël controle geven over het zeetransport tussen de Palestijnse enclave en Cyprus, volgens de Libanese televisiezender Al-Mayadeen, waarin bronnen werden genoemd die bekend waren met de details van de overeenkomst. Volgens Al-Mayadeen bestond de hoop om de overeenkomst vóór vrijdag gestalte te geven.

De bronnen vertelden al-Mayadeen tevens, dat de aanstaande overeenkomst ook de financiering van Qatari van de elektriciteitsrekening van Gaza in samenwerking met Israël zal omvatten, en de betaling door Qatari van salarissen van ambtenaren in Gaza in samenwerking met Egypte. Gaza heeft beperkte elektriciteitsvoorraden en ambtenaren zijn maandenlang niet betaald vanwege problemen tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit.

Het leger benadrukte dat de voorbereidingen op de protesten van vandaag niet anders zijn dan in de voorgaande vier maanden.

Een bron binnen de veiligheidstroepen zei dat, als er incidenten zijn zoals het lanceren van granaten, pogingen om over het grenshek te komen, het gooien van stenen of explosieven naar de IDF-troepen, de onderhandelingen over de voorgestelde overeenkomst voor niets zijn geweest, rapporteerde Hadashot.

____________

ENGLISH

Military source says border demonstrations will be test of Hamas's intent and ability to ensure calm

By TOI STAFF, Today, 3:03 pm


The IDF was bracing Friday for a renewal of the so-called “March of Return” border demonstrations amid reports of a truce agreement about to be inked between Israel and the Hamas terror group. Gazan protesters were gathering at several points along the border with Israel and some had launched balloons carrying pictures of so-called 'martyrs' who had been killed by Israel.

Sources in the Defense Ministry said the events of the day would be a test of Hamas’s willingness or ability to enforce calm as part of a deal which a Lebanese television channel reported Thursday was set to last for a year and see the establishment of a cargo shipping connection between Gaza and Cyprus.

Defense Minister Avigdor Liberman said he would remain in the Kirya military base in Tel Aviv to receive constant updates about what was happening along the border.

The proposed deal would give Israel security control over the sea traffic between the Palestinian coastal enclave and Cyprus, according to a report Thursday from the Lebanon-based al-Mayadeen television channel, which cited sources familiar with the details. The report said the hope was to ink the deal by Friday.

The sources told al-Mayadeen that the forthcoming deal will include Qatari funding for Gaza’s electricity bills in cooperation with Israel, and Qatari payment of civil service employees’ salaries in Gaza in cooperation with Egypt. Gaza has limited electricity supplies and civil servants have not been paid for months due to a spat between Hamas and the Palestinian Authority.

The army stressed that its preparations ahead of Friday’s demonstrations has been no different than for the previous four months. A source within the security forces said that if there are incidents such as launching grenades, attempts to infiltrate across the border, rock throwing or explosives at IDF forces it would show that the negotiations for the proposed deal had all gone down the drain, Hadashot reported.