18 augustus 2018

Open Skies brengt Israël en Europa dichter bij elkaar - Open Skies brings Israel and Europe closer together

Open Skies brengen Israël en Europa dichterbij (Foto: Ben Julius) - Open Skies bring Israel & Europe Closer (Photo: Ben Julius)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Vijf jaar zijn verstreken sinds de lancering van de Open Skies-overeenkomst tussen Israël en Europa, die de manier waarop Israëli naar het buitenland reizen drastisch heeft veranderd en tegelijkertijd miljoenen nieuwe bezoekers naar Israël heeft gebracht

Bron: Ben Julius, 18 aug 2018


In het verleden was reizen van en naar Israël duur. Lokale luchtvaartbeperkingen zorgden ervoor dat je de keuze had tussen het kopen van een ticket op een duur El Al-vliegtuig of om te vliegen met de nationale luchtvaartmaatschappij van het land van bestemming. Door dit gebrek aan concurrentie konden luchtvaartmaatschappijen vrijuit spelen met hun tarieven en reizigers kregen weinig waar voor hun geld.

Dus toen het idee van een Open Skies-overeenkomst voor het eerst werd geopperd, was het concept eenvoudig. Het opheffen van alle beperkingen op vluchten tussen Israël en Europa zou de concurrentie vergroten en luchtvaartmaatschappijen dwingen om hun prijzen te verlagen. De consument komt op de eerste plaats en profiteert van een lange lijst van luchtvaartmaatschappijen die van en naar honderden luchthavens in Europa vliegen.

Het resultaat was niets minder dan revolutionair en heeft een nieuw tijdperk van betaalbare reizen ingeluid. Volgens het Ministerie van Toerisme hebben 2,4 miljoen toeristen tot nu toe in 2018 Israël bezocht, 46% meer dan in dezelfde periode in 2016.

Sinds het beleid is ingesteld, meldt Globes dat "de kosten van vluchten vanuit Israël naar West-Europa met 18% zijn gedaald, 15% naar Oost-Europa, 3% naar het Verre Oosten en 14% naar Noord-Amerika. Er zijn nu 110 buitenlandse luchtvaartmaatschappijen actief in Israël en het aantal passagiers is met 40% toegenomen en het percentage internationale vluchten met 35%. Terwijl gewone vluchten 89% van alle vluchten uitmaken, is de activiteit van goedkope luchtvaartmaatschappijen verdrievoudigd. "

Low-cost luchtvaartmaatschappijen willen hun marktaandeel de komende jaren drastisch verhogen. Ze zien een groot potentieel in Israëliërs die liever het comfort van een luxe luchtvaartmaatschappij inruilen voor koopjes, en in Europeanen die nieuwe en exotische bestemmingen tegen aantrekkelijke prijzen willen verkennen.

Met dit in gedachten worden steeds meer goedkope vliegroutes toegevoegd. Alleen al in november 2018 zal Wizzair starten met directe vluchten vanuit Oostenrijk naar Eilat, vanuit Noorwegen via Helsinki en vanuit Rome naar Tel Aviv en start Transavia met directe vluchten vanuit Parijs.

Bovendien zal de gloednieuwe Ramon luchthaven later dit jaar in Zuid-Israël worden geopend en is het specifiek gericht op goedkope vluchten. De luchthaven heeft de capaciteit om tot 2 miljoen passagiers per jaar te verwerken, waardoor toeristen steeds meer het Zuiden van Israël kunnen bereiken. De impact is al helder als glas, met Eilat nu favoriet als één van Europa's winteruitjes.

____________    

ENGLISH

Five years have passed since the launch of The Open Skies Agreement between Israel and Europe which has transformed the way Israeli’s travel abroad and has brought millions of new visitors to the country

By: Ben Julius, aug 18, 2018


In the past, traveling to and from Israel was expensive. Local aviation restrictions left you with a choice between buying a ticket on a pricey El Al airplane or opting to fly with the national carrier of the destination country. This lack of competition meant airlines had a free-ride to bump up airfares, and travelers were left with little bang for their buck.

So when the idea of an Open Skies was first floated the concept was simple. Lifting all restrictions on flights between Israel and Europe would increase competition and force airlines to reduce their prices. The consumer would be placed first, enjoying a mouth-watering list of airlines flying to and from hundreds of airports across Europe.

The result was nothing short than revolutionary and has ushered in a new era of affordable travel. According to the Ministry of Tourism, 2.4 million tourists have visited Israel so far in 2018, 46% more than the same period in 2016.

In fact, since the open skies policy was instituted, Globes reports that “the cost of flights from Israel has dropped by 18% to Western Europe, 15% to Eastern Europe, 3% to the Far East, and 14% to North America. There are now 110 foreign airlines active in Israel, and traffic has increased by 40% in passengers and 35% in international airliners. Whilst regular flights account for 89% of all flights, the activity of low-cost airlines has tripled".

Low-cost airlines are looking to dramatically increase their market share over the coming years. They see great potential from Israeli’s who prefer doing away with the comforts of a luxury airline in search of bargain travel deals, and from Europeans looking to explore new and exotic destinations at budget prices.

With this in mind, more and more low-cost routes continue to be added. In November 2018 alone, Wizzair will launch direct flights from Austria to Eilat, Norwegian will begin routes from Helsinki and Rome to Tel Aviv and Transavia starts operations from Paris.

On top of this, the brand-new Ramon Airport is scheduled to open in Southern Israel later this year and is aimed specifically at the budget end of travel. The airport will have the capacity to handle up to 2 million passengers a year, opening Israel’s south to more and more tourists. The impact is already clear as daylight, with Eilat now booming as one of Europe’s winter getaways.