20 augustus 2018

Israëlische Arabieren willen een wereldwijde Israël Apartheid Dag - Israeli Arabs look to establish an worldwide Israel Apartheid Day

Foto: Mohammad Barakeh (JTA) - Photo: Mohammad Barakeh (JTA)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Voormalig Knesset-lid Mohammad Barakeh leidt een committee voor het instellen van 19 juli als internationale anti-Israël dag

Bron: JTA, 20 augustus 2018


Israëlische Arabieren hebben voorgesteld om een Internationale Israël Apartheid Dag in te stellen, die elk jaar op 19 juli plaatsvindt ter herdenking van de passage van Israëls controversiële nationaliteitswet, waarin staat dat alleen Joden het recht op zelfbeschikking hebben in het land Israël.

"Dat is de dag waarop de apartheidswet werd aangenomen, waardoor de Israëlische Arabieren tweederangsburgers werden", zei het voormalige Knesset-lid Mohammad Barakeh tegen de Jerusalem Post. Barakeh is het hoofd van het Higher Arab Monitoring Committee, een overkoepelende groep die Israëlisch-Arabische maatschappelijke organisaties vertegenwoordigt.

Barakeh, die 16 jaar in de Knesset diende, was onvermurwbaar over het feit dat Israël een racistische staat is. Hij vertelde de Post dat "ons definiëren als apartheid gebaseerd is op een studie die onze situatie vergelijkbaar maakt met de apartheid in Zuid-Afrika en het Amerikaanse Zuiden van voor de burgeroorlog. Het is geen politieke beslissing, maar een feit”.

Barakeh zal trachten de Palestijnse Autoriteit aan boord te krijgen tijdens een geplande vergadering, begin volgende maand. Een woordvoerder van de commissie vertelde de Post dat de organisatoren van International Israël Apartheid Day "konden leren van wat met succes is gedaan door BDS-activisten op Noord-Amerikaanse universiteitscampussen en hun ideeën moesten overnemen”.

Veel campussen over de hele wereld houden al jaarlijkse Israël Apartheid Week-evenementen. Deze gebeurtenissen maken zelden onderscheid tussen Arabische burgers van Israël en Palestijnen die onder Israëlisch toezicht leven op de Westelijke Jordaanoever.

______________    

ENGLISH

Former Knesset member Mohammad Barakeh heads group proposing to set July 19 as international anti-Israel day

By JTA, August 20, 2018


Israeli Arabs have proposed to establish an International Israel Apartheid Day, to be held every year on July 19 in commemoration of the passage of Israel’s controversial nation-state law, which states that only Jews have the right to self-determination in the land of Israel.

“That is the day of the apartheid law being passed, which makes Israeli Arabs second-class citizens", former Knesset member Mohammad Barakeh told the Jerusalem Post. Barakeh is the head of the Higher Arab Monitoring Committee, an umbrella group representing Israeli-Arab civil society organisations.

Barakeh, who served in the Knesset for 16 years, was adamant that Israel was a racist state. He told the Post that “our defining it as apartheid is based on a study that found our situation similar to apartheid in South Africa and the American South before the Civil War. It’s not a political decision but a fact".

Barakeh will seek to bring the Palestinian Authority on board during a meeting slated for early next month. A spokesman for the committee told the Post that the organisers of International Israel Apartheid Day could “learn from what has been done successfully by BDS activists on North American college campuses and implement their ideas".

Many campuses around the world already hold annual Israel Apartheid Week events. Those events rarely distinguish between Arab citizens of Israel and Palestinians living under Israeli control in the West Bank.