22 augustus 2018

Trump zegt dat Israël een 'hoge prijs' moet betalen in vredesakkoord voor het verplaatsen van de ambassade - Trump says Israel will have to pay a ‘high price’ for embassy move in peace deal

Foto: NAI Redaktion - Photo: NAI Redaktion

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

President Donald Trump zei dat Israël een 'hoge prijs' zal moeten betalen in de vredesonderhandelingen met de Palestijnen, gezien de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, wat consternatie in de Joodse staat oproept

Bron: JTA, 22 augustus 2018


Op dinsdag, toen hij aanhangers toesprak tijdens een bijeenkomst in West Virginia, prees Trump zichzelf omdat hij de Amerikaanse ambassade vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem had verplaatst, waarbij hij zei dat het 'al jaren geleden had moeten gebeuren'. Hij zei dat het besluit zou helpen om een vredesovereenkomst tussen Israël en de Palestijnen te bereiken, omdat het de kwestie van Jeruzalem ‘van de tafel’ heeft geveegd.

"En daarom, zal Israel in de onderhandelingen een hogere prijs moeten betalen omdat ze een heel groot gewin hebben bereikt”, zei hij. “De Palestijnen zouden nooit voorbij kunnen gaan aan het feit dat Jeruzalem de hoofdstad is, maar ze zullen daarna iets goeds krijgen omdat het nu hun beurt is", voegde Trump eraan toe.

Amerikaanse president Donald Trump, Artur Widak | NurPhoto | Getty Images


Temidden van de bezorgdheid in Jeruzalem over de opmerkingen, bevestigde National Security Adviser, John Bolton, die in Israël is voor discussies met betrekking tot Iran, de opmerkingen van zijn baas. Vandaag zei hij tegen verslaggevers, dat hij ontkende dat de verplaatsing van de ambassade deel uitmaakte van een ‘quid pro quo’ situatie. "Het was een punt van onderhandeling, een ‘dealmaker’ en als onderhandelaar, kun je verwachten dat de Palestijnen zouden zeggen 'ok, prima, Israël heeft Jeruzalem gekregen maar nu is het onze beurt’. En we zullen zien hoe nu verder het gaat”, verklaarde Bolton.

Hij voegde er aan toe dat "het fundamentele punt is dat dit uiteindelijk iets is waar de partijen het zelf over eens moeten worden. Als de partijen erover praten en het met elkaar eens worden, zullen ze onderling bepalen wat de prijs van iets is”.

Reagerend op de uitspraken van Trump, zei de Israëlische minister van Landbouw, Uri Ariel, tegen Army Radio dat "dit geen vreselijke ochtend is, maar er is reden tot bezorgdheid wat betreft Trump”. Minister van Regionale Samenwerking, Tzachi Hanegbi, deed zijn best om de Israëli's gerust te stellen en beweerde dat de Amerikaanse leider ‘zich niet tegen ons heeft gekeerd’.

_________________

ENGLISH    

President Donald Trump said Israel will have to pay a 'high price' in peace negotiations with the Palestinians over the move of the U.S. Embassy to Jerusalem, raising consternation in the Jewish state

By: JTA, August 22, 2018


On Tuesday, addressing supporters at a rally in West Virginia, Trump praised himself for moving the U.S. Embassy to Jerusalem from Tel Aviv, saying it 'should have been done years ago' He said the decision would help facilitate a peace deal between Israel and the Palestinians because it took the issue of Jerusalem 'off the table'.

“And you know what, in the negotiation Israel will have to pay a higher price because they won a very big thing, but I took it off the table,” he said. "The Palestinians could never get past the fact of Jerusalem becoming the capital, but they will get something very good next because it’s their turn next".

US President Donald Trump, Artur Widak | NurPhoto | Getty Images


Amid the concerns in Jerusalem over the remarks, National Security Adviser John Bolton, who is here for discussions related to Iran, qualified his boss’ remarks. Speaking to reporters at the King David Hotel on Wednesday, he denied that that the embassy move was part of a 'quid pro quo', stating "that 'as a deal-maker, as a bargainer, he would expect, you would expect, I would expect that the Palestinians would say ‘Ok, great, so we didn’t get that one and now we want something else. And we’ll see how it goes".

However, he added that “the fundamental point is that ultimately this is something that the parties are going to have to agree on. When the parties talk about it and agree, they’ll decide between themselves what the price of that, if anything, was".

Responding to Trump, Israeli Agriculture Minister Uri Ariel told Army Radio that "this isn’t a terrible morning, but there is cause for concern regarding Trump". Regional Cooperation Minister, Tzachi Hanegbi, took pains to reassure Israelis, asserting that the U.S. leader 'has not turned on us'.