23 augustus 2018

​Saoedische functionaris: Israël belemmert Moslims Hadj niet terwijl andere landen dat wel doen - Saudi official: Israel does not ban Muslims from Hajj while other countries do

Een moslim-pelgrim leest uit een gebedenfolder op de berg Arafat bij de Saoedische heilige stad Mekka op 20 augustus 2018, Foto: AHMAD AL-RUBAYE (AFP) - A Muslim pilgrim reads from a prayer leaflet atop Mount Arafat near the Saudi holy city of Mecca on August 20, 2018 Photo: AHMAD AL-RUBAYE (AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De verklaring wordt door sommigen gezien als een potentieel bewijs dat het Moslim koninkrijk de relaties met Israel wil normaliseren

Bron: i24NEWS, 23 augustus 2018


Saoedi-Arabië's minister van islamitische Zaken heeft in een video, die dinsdag door Saoedisch nieuws op Twitter is gepost, Israël geprezen omdat het de moslimbevolking niet belette de bedevaart naar Mekka uit te voeren in tegenstelling tot sommige islamitische landen.

"De staat Israël heeft, voor zover wij weten, moslim pelgrims niet verhinderd naar het Koninkrijk te komen om hun religieuze plicht te vervullen, maar één van de landen, zoals ons is verteld, heeft pelgrims verboden om te reizen”, zei minister van islamitische Zaken, Dawah, en de Begeleidend Sjeik Abdullatif Bin Abdulaziz Al-Sheikh.

Israël reageerde op de opmerkingen van de minister met de woorden: "Dank God dat Israël het voor meer dan 4.000 moslims makkelijk heeft gemaakt om naar de heilige plaatsen te gaan en de bedevaart te voltooien”.

______________    

ENGLISH

The statement is viewed by some as potential evidence of the Muslim kingdom normalizing relations with Israel

By: i24NEWS, 08/23/20181


Saudi Arabia’s minister of Islamic Affairs praised Israel for not hindering its Muslim population from performing the Hajj or pilgrimage to Mecca unlike some Islamic countries in a video posted to Twitter by Saudi news on Tuesday.

“The state of Israel, from what we know of it, has not banned Muslim pilgrims from coming to the Kingdom to take part in their religious obligation, however one of the countries, as we know or have been told, have banned pilgrims from traveling”, said Minister of Islamic Affairs, Dawah, and Guidance Sheikh Abdullatif Bin Abdulaziz Al-Sheikh.

Israel responded to the minister’s remarks on its Arabic Twitter account stating, “Thank God, Israel facilitated for more than 4,000 Muslim citizens to head to the holy places to complete the Hajj pilgrimage”.