23 augustus 2018

Hamas bevestigt dat het geen vrede wil, zal het plan van Trump torpederen - Hamas confirms it doesn't want peace, will torpedo Trump's plan

Een Hamas-erewacht in Gaza-stad  (Foto: Wissam Nassar / Flash90) - A Hamas honor guard in Gaza City  (Photo: Wissam Nassar/Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terwijl er in Israël en binnen de internationale gemeenschap gewerkt wordt aan een nieuw vredesvoorstel in het Midden-Oosten, wordt genegeerd dat een aanzienlijk deel van de Palestijnse bevolking gewoon niet geïnteresseerd is in een vrede, die Israël in staat stelt om te blijven bestaan 

Israel Today Staff | 21 augustus 2018


Helaas is dat deel van de Palestijnse samenleving, zelfs als het om een minderheid gaat, groot genoeg om alle pogingen om een einde aan het conflict te maken, effectief te ondermijnen.

In casus, de laatste Palestijnse verkiezingen werden met gemak gewonnen door Hamas, die deze week opnieuw bevestigde dat haar primaire doel is: de ondergang van de Joodse staat. En een meerderheid van de Palestijnse kiezers koos deze lieden om hun regering te leiden.

Tijdens een manifestatie in de Gazastrook verklaarden de leiders van Hamas dat ze toegewijd blijven aan de missie van "het land van Palestina en de heilige plaatsen te bevrijden van de islam en het christendom".

Hamas beloofde verder alles in het werk te zullen stellen om de zogenaamde 'deal van de eeuw', die werd opgesteld door de Amerikaanse president Donald Trump, te torpederen.

__________________    

ENGLISH

As elements in Israel and the international community work on a new Middle East peace proposal, they continue to ignore the fact that a sizable portion of the Palestinian population simply isn't interested in a peace that enables Israel to continue existing

Israel Today Staff | August 21, 2018


Unfortunately, that part of Palestinian society, even if it is a minority, is large enough to effectively scuttle any efforts to end the conflict.

Case in point, the last Palestinian legislative election was easily won by Hamas, a group that reaffirmed just this week that its primary goal remains the downfall of the Jewish state. And a majority of Palestinian voters chose these guys to lead their government.

At an event in the Gaza Strip, Hamas leaders declared that they remain dedicated to the mission of "liberating the land of Palestine and the holy places of Islam and Christianity”.

Hamas further vowed to do everything in its power to torpedo the so-called ‘deal of the century’ being formulated by US President Donald Trump.