23 augustus 2018

Iran: Als de VS aanvalt, zullen we Israël en Amerika aanvallen - Iran: If US attacks, we will target Israel and America

Ahmad Khatami (AP Foto / Ebrahim Noroozi) - Ahmad Khatami (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Men kan zeggen dat de opnieuw opgelegde sancties door de Verenigde Staten aan Iran, werken; al is het maar door de steeds luider wordende retoriek waarmee de Islamitische Republiek reageert

Bron: Stand voor Israël | 22 augustus 2018


Israël Hayom meldt, dat een Iraanse geestelijke zegt dat Iran Israël en de VS zal aanvallen, en dat ‘de prijs van een oorlog met Iran erg hoog is voor Amerika’.

“Iran zal zich richten op de Verenigde Staten en het geallieerde Israël als de VS de Islamitische republiek aanvallen”, waarschuwde een hoge Iraanse geestelijke woensdag en daarmee de woordenstrijd laat escaleren na de herinvoering van VS-sancties tegen Iran.

Ahmad Khatami werd geciteerd door het persbureau van Mizan terwijl hij aanbidders tijdens de Eid al-Adha gebeden in Teheran toesprak. Khatami zei dat “het aanbod van de Amerikaanse president Donald Trump om met Iraanse leiders te praten onaanvaardbaar was, omdat Trump wil dat Iran een stap terugdoet wat betreft het raket programma en de regionale invloed”.

"Amerikanen zeggen tijdens de gesprekken dat je moet accepteren wat ze zeggen, dus dit is geen onderhandeling, maar een dictatuur. De Islamitische republiek en de Iraanse natie moeten zich verzetten tegen deze dictatuur”,  aldus Khatami. "De prijs van een oorlog met Iran is erg hoog voor Amerika. Ze weten dat, als ze dit land en deze staat maar iets proberen te schaden, de Verenigde Staten en haar belangrijkste bondgenoot in de regio, het zionistische regime Israël, door ons zullen worden aangevallen”.

Khatami wijdde er verder niet over uit, maar Iran heeft gezegd dat als het wordt bedreigd, het Israëlische steden met zijn raketten kan aanvallen. Iran heeft ook ‘afgevaardigden’ in de regio, waaronder de Hezbollah-groep in Libanon.

______________    

ENGLISH

One can tell that the sanctions that have been reimposed on Iran by the United States are working, if only by the increasingly frantic rhetoric spouted by the Islamic Republic

By: Stand for Israel | August 22, 2018


Israel Hayom reports that a top Iranian cleric says that Iran will target Israel and the U.S., and that ‘the price of a war with Iran is very high for America’.

“Iran will target the United States and allied Israel if the U.S. attacks the Islamic republic”, a senior Iranian cleric warned on Wednesday, as a war of words following the reimposition of U.S. sanctions on Iran continued to escalate.

Ahmad Khatami was quoted by Mizan news agency as telling worshippers at Eid al-Adha prayers in Tehran that “U.S. President Donald Trump’s offer of talks with Iranian leaders was unacceptable, as Trump wanted Iran to concede on its missile program and regional influence”.

"Americans say you should accept what we say in the talks. So this is not negotiation, but dictatorship. The Islamic republic and the Iranian nation would stand up against dictatorship”, Khatami said. "The price of a war with Iran is very high for America. They know if they harm this country and this state in the slightest way, the United States and its main ally in the region, the Zionist regime Israel, would be targeted”.

Khatami did not elaborate, but Iran has said that if it is threatened it could target Israeli cities with its missiles. Iran also has proxies in the region, including Lebanon's Hezbollah group.