24 augustus 2018

Gedode schutter uit Gaza was werkzaam voor Artsen Zonder Grenzen - Killed Gazan gunman was working for Doctors Without Borders

Een Palestijnse arts verlaat een operatiekamer in het Shifa-ziekenhuis in Gaza Stad (Illustratieve foto: AP / Anja Niedringhaus) - A Palestinian doctor exits an operatingroom in the Shifa hospital in Gaza City (Illustrative photo: AP/Anja Niedringhaus)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

COGAT vraagt om opheldering door Artsen Zonder Grenzen in verband met Hani al-Majdalawi, maandag gedood tijdens een vuurgevecht met Israëlische soldaten aan de grens met Gaza; organisatie zegt dat onderzoek gaande is

Bron: TOI STAFF, 24 augustus 2018


"De Gazaanse schutter, afgelopen maandag gedood door Israëlische troepen tijdens een vuurgevecht, werkte voor Artsen Zonder Grenzen", verklaarde de COGAT afgelopen donderdag.

COGAT, onderdeel van het ministerie van Defensie dat overheidsactiviteiten coördineert met de Palestijnen, zei dat het een verklaring van de internationale hulpgroep wilde.

Volgens Israël was Hani al-Majdalawi, die maandag tijdens een vuurgevecht met soldaten van de Israel Defense Forces werd gedood toen hij probeerde de Gaza grensafsluiting te doorkruisen, een verpleger bij de organisatie.

COGAT verklaarde dat hij het vuur op de soldaten had geopend en een explosief naar hen had gegooid. COGAT citeerde de broer van Hani al-Majdalawi die had gezegd, “dat Hani zijn eigen geld had gebruikt om het wapen te kopen”, wat aangeeft dat hij onafhankelijk heeft gehandeld.

Er zijn geen soldaten gewond geraakt tijdens het incident.

 "Hij die deelneemt aan het redden van levens, moet helpen bij humanitaire activiteiten in de Gazastrook en moet zich niet schuldig maken aan terrorisme”, zei COGAT topgeneraal Kamil Abu Rokon in de verklaring.

De medische liefdadigheidsinstelling zei vandaag, dat ze een onderzoek hebben gestart omdat het de dood van één van haar werknemers betrof. "Artsen Zonder Grenzen bevestigt dat één van haar werknemers, Hani Mohammed al-Majdalawi, op maandag 20 augustus 2018 in Gaza werd gedood", zei de organisatie in een verklaring. “We zijn bezig om de omstandigheden met betrekking tot dit uiterst ernstige incident te onderzoeken en duidelijk te krijgen. In dit stadium kunnen we dan ook geen verder commentaar geven”, aldus Artsen Zonder Grenzen.

De organisatie, ook bekend onder de Franse naam Medecins Sans Frontieres, heeft drie brand- en traumacentra in Gaza.

COGAT zei dat het opheldering over de zaak wil.

_______________

ENGLISH

COGAT asks for clarification from Doctors Without Borders over connection to Hani al-Majdalawi, killed Monday while firing at troops on border; organization says it is investigating

By TOI STAFF, August 24, 2018


"A Gazan gunman killed by Israeli forces during a border clash this week worked for Doctors Without Borders", the military said Thursday.

COGAT, the Defense Ministry body that coordinates government activities with the Palestinians, said it was seeking an explanation from the international aid group.

According to Israel, Hani al-Majdalawi, who was killed Monday in a firefight with Israel Defense Forces troops while trying to sneak across the Gaza border fence, had been a nurse with the organization.

A statement from COGAT said he had opened fire towards military forces with a rifle and threw an explosive device at troops. It cited his brother saying he had used his own money to purchase the gun, indicating he had acted independently.

No soldiers were injured in the incident.

 “He who takes part in saving lives should assist in humanitarian activities in the Gaza Strip, and should not take part in terrorism,” COGAT head Maj. Gen. Kamil Abu Rokon said in the statement.

The medical charity said Friday it was investigating as it confirmed the death of an employee.

“Doctors Without Borders confirms that one of its employees, Hani Mohammed al-Majdalawi, was killed in Gaza on Monday, August 20, 2018", the organization said in a statement. It said it “is working to verify and understand the circumstances regarding this extremely serious incident, and is not able to comment further at this stage".

The group, also known by its French name Medecins Sans Frontieres, says it runs three burn and trauma centers in Gaza.

COGAT said it had reached out for clarification on the matter.