24 augustus 2018

Netanyahu zegt dat EU hulp aan Iran 'een grote fout’ is - Netanyahu says EU aid to Iran is 'a big mistake'​

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu  (www.elclarin.cl) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (www.elclarin.cl)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde vandaag een besluit van de Europese Unie om een miljoenenpakket aan Iran te geven, tot een ‘grote vergissing’ en beweerde dat het geld zal worden besteed aan het raketprogramma van het land en de Revolutionaire Garde

Bron: i24NEWS, 24 augustus 2018


Op donderdag zei de Europese Commissie, dat het een eerste € 18 miljoen ($ 20,8 miljoen), als deel van een hulppakket met de totale waarde van € 50 miljoen ($ 57,9 miljoen), aan Iran ter beschikking stelde ‘voor projecten ter ondersteuning van duurzame economische en sociale ontwikkeling’.

De EU probeert samen met Rusland en China het kernakkoord van 2015 met Iran voort te zetten, aangezien president Donald Trump de steun van Washington heeft ingetrokken om het nucleaire programma van Teheran te beperken. "Ik denk dat de beslissing gisteren genomen door de EU om de 18 miljoen euro aan Iran te geven, een grote vergissing is ", zei Netanyahu op een persconferentie tijdens een officieel bezoek aan Litouwen.

"Het is als een gifpil voor het Iraanse volk en voor de pogingen om de Iraanse agressie in de regio en terreur in te dammen. Waar denk je dat het extra geld naartoe zal gaan ?”, zei de Israëlische premier. "Het gaat het waterprobleem in Iran niet oplossen, het is niet bestemd voor Iraanse vrachtwagenchauffeurs;  het gaat naar de raketten en de Revolutionaire Garde in Iran en Syrië en overal in het Midden-Oosten”, aldus Netanyahu.

Tijdens de bekendmaking van het hulppakket zei de vertegenwoordigster van de EU voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, “dat het pakket economische en sectorale betrekkingen zal verbreden op gebieden die van direct belang zijn voor onze burgers”. De Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie, Neven Mimica, zei: "Met deze maatregelen, toont de EU haar steun aan het Iraanse volk en zijn vreedzame en duurzame ontwikkeling. Het moedigt een sterkere betrokkenheid van alle actoren in Iran, en met name de particuliere sector, aan”.

_________________   

ENGLISH

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday blasted an European Union decision to give a multi-million euro aid package to Iran, as a ‘big mistake’ and claimed the money would be spent on the country’s missile program and Revolutionary Guard Corps

By: i24NEWS August 24, 2018


On Thursday the EU Commission said it was providing an initial €18 million ($20.8 million) tranche of a €50 million ($57.9 million) aid package to Iran ‘for projects in support of sustainable economic and social development’.

The EU, alongside Russia and China, have been actively trying to keep the 2015 Iran nuclear accord afloat since President Donald Trump withdrew Washington’s support for deal curbing Tehran’s nuclear program in May. “I think that the decision yesterday by the EU to give 18 million euros to Iran is a big mistake”, Netanyahu said at a press conference during an official visit to Lithuania.

“It’s like a poison pill to the Iranian people and the efforts to curb Iranian aggression in the region and terror beyond the region. Where will the extra money go ?”, asked the Israeli premier. “It’s not going to solve the water problem in Iran, it’s not going to go for Iranian truck drivers, it’s going to go to the missiles and Revolutionary Guard in Iran and Syria and everywhere else in the Middle East”, Netanyahu said.

Announcing the package, the EU’s High Representative for foreign affairs, Federica Mogherini, said “the package will widen economic and sectoral relations in areas that are of direct benefit to our citizens”. The European Commission’s Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica, said: “With these measures, the EU demonstrates its support to the Iranian people and their peaceful and sustainable development. It encourages stronger involvement of all actors in Iran, and in particular the private sector”.