24 augustus 2018

Palestijns FA hoofd op non-actief na oproep om Messi shirts te verbranden - Palestinian FA head banned after call to burn Messi shirts

Jibril Rajoub (Foto: f.a7.org) - Jibril Rajoub (Photo: f.a7.org)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het hoofd van de Palestijnse voetbalbond, Jibril Rajoub, mag zich een jaar lang niet bezighouden met alle, voetbal gerelateerde, activiteiten

Bron: Reuters Staff, Brian Homewood, Ori Lewis in Jerusalem, Andrew Heavens


Dit heeft de FIFA vandaag besloten, op beschuldiging van het aanzetten tot haat en geweld voor de aanvang van een vriendschappelijk geplande wedstrijd tussen Israël en Argentinië.

Rajoub protesteerde nadat Israël de locatie van de wedstrijd afgelopen juni had verplaatst van Haifa naar Jeruzalem. Hij drong er bij de Palestijnen op aan shirts met de naam Lionel Messi te verbranden als de ster van Argentinië het eens was met de verplaatsing van de wedstrijd en in Jeruzalem zou gaan spelen.

De verandering van locatie kwam op een bijzonder gevoelig moment, namelijk nadat de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem had erkend als de hoofdstad van Israël, wat woedende Palestijnen tot gevolg had die het Oostelijk deel van de stad beschouwen als de hoofdstad van hun eigen toekomstige staat.

De FIFA zei vandaag dat de disciplinaire commissie de verklaringen van Rajoub beschouwde als ‘het tot haat en geweld aanzetten’. De FIFA heeft hem voor 12 maanden geschorst en legde hem een boete op van 20.000 Zwitserse franken (£ 15.682,6).

“Rajoub”, zei de FIFA, “mag zich niet bezighouden met toekomstige wedstrijden of competities die plaatsvinden gedurende de aangegeven periode. Dat houdt ook in het niet mogen bijwonen van wedstrijden in welke officiële hoedanigheid dan ook en hij is uitgesloten van deelname aan media-activiteiten in of bij stadions op wedstrijddagen”.

Rajoub en de Palestijnse voetbalbond reageerden niet onmiddellijk op de uitspraak van de FIFA. De Israëlische club weigerde commentaar te geven.

Argentinië besloot uit de reeks vriendschappelijke wedstrijden te stappen, wat hun laatste verschijning voor het WK zou zijn geweest, toen de politieke druk over het gebeuren was toegenomen.

Rajoub heeft lang geprobeerd het bestuursorgaan van de voetbalwereld, de FIFA, en het Internationaal Olympisch Comité over te halen om Israël sancties op te leggen. Dit komt vooral door het ‘nederzettingenbeleid’ van de Israëlische regering op de Westelijke Jordaanoever en omdat Israël, uit veiligheidsoverwegingen, reisbeperkingen heeft opgelegd aan Palestijnse atleten. Zowel de FIFA als het Internationaal Olympisch Comité hebben beiden geen gehoor gegeven aan Rajoub’s verzoek.

________________

ENGLISH

The head of the Palestinian Football Association, Jibril Rajoub, was banned from all soccer-related activity for a year

By: Reuters Staff, Brian Homewood, Ori Lewis in Jerusalem, Andrew Heavens


This was decided by FIFA today on charges of inciting hatred and violence before a friendly planned between Israel and Argentina.

Rajoub protested after Israel switched the venue of the June game from Haifa to Jerusalem. He urged Palestinians to burn shirts bearing the name of Lionel Messi if Argentina’s star went ahead and played there.

The change of venue came at a particularly sensitive time, after U.S. President Donald Trump had recognised Jerusalem as Israel’s capital, infuriating Palestinians who want the eastern part of the city as the capital of their own future state.

Global soccer body FIFA said on Friday its disciplinary committee considered Rajoub’s statements 'incited hatred and violence'. It banned him for 12 months and fined him 20,000 Swiss francs (£15,682.6).

"Rajoub", it said, "was banned from taking part in any future match or competition taking place during the given period. That included attending matches in any official capacity and participating in media activities at or near stadiums on match days", it added.

Rajoub and the Palestinian Football Association did not immediately respond to the announcement. Israel’s association declined to comment.

Argentina decided to pull out of the friendly, which would have been their last appearance before the World Cup, as political pressure mounted over the game.

Rajoub has long tried to get soccer’s world governing body, FIFA, and the International Olympic Committee to impose sanctions against Israel. This is mainly because of the Israeli government’s settlements policy in the West Bank and because it has imposed travel restrictions on Palestinian athletes citing security concerns. Those bodies have not heeded his calls.