25 augustus 2018

Trump vermindert steun aan Palestijnen met $200 miljoen - Trump cuts $200 million in aid to Palestinians

Foto: NBC - Photo: NBC

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de hulp aan de PA met meer dan $200 miljoen verlaagd ‘in opdracht van de president’, kondigde de regering vrijdag aan

Bron: JPOST - MICHAEL WILNER, 24 AUGUSTUS, 2018

De verlaging van de financiële steun is het resultaat van een herziening van de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit "om ervoor te zorgen dat deze middelen worden uitgegeven in overeenstemming met Amerikaanse nationale belangen en waardevol zijn voor de Amerikaanse belastingbetaler", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Als gevolg van die evaluatie", vervolgde de verklaring, "zullen we in opdracht van de president meer dan $200 miljoen omleiden. Het in het begrotingsjaar 2017 gereserveerde bedrag voor economische ondersteuningsfondsen die oorspronkelijk gepland waren voor programma's op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, gaat nu naar projecten met een hoge prioriteit elders”.

De regering verwijt Hamas de controle over de kust van de Gazastrook te behouden voor haar eigen belang. “De macht van de terroristische organisatie aldaar”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken, “creëert 'uitdagingen' voor de internationale gemeenschap die hulp wil bieden”.

Het vredesteam voor het Midden Oosten van Donald Trump - geleid door Jared Kushner, zijn schoonzoon en Jason Greenblatt, speciaal gezant voor het conflict - heeft prioriteit gegeven aan de levering van humanitaire hulp aan Gaza, tijdens een internationale conferentie over deze kwestie in het Witte Huis, in maart van dit jaar. Het team gelooft dat het einde van de controle door Hamas in Gaza, de sleutel is tot succes bij toekomstige vredesbesprekingen tussen Israëli's en Palestijnen.

De regering heeft de steun aan verschillende VN-organen die zich toeleggen op de Palestijnse zaak ingetrokken, waaronder United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) en de Raad voor de mensenrechten.

De PA verbrak de communicatie met het Witte Huis nadat Trump Jeruzalem afgelopen december had erkend als de hoofdstad van Israël, en de Amerikaanse ambassade daarheen verhuisde. In een verklaring zei een gezant van de PLO tegen Washington dat Trump humanitaire hulp 'bewapende' en de relatie onherstelbaar beschadigde. "Deze regering ontmantelt tientallen jaren van Amerikaanse visie en betrokkenheid in Palestina. Na Jeruzalem en UNRWA is dit opnieuw een bevestiging van het verlaten van de twee-staten-oplossing en het volledig omarmen van de anti-vredesagenda van Netanyahu”, zei Husam Zomlot. "Alleen een hernieuwde toezegging van deze regering”, voegde hij eraan toe, "bestaande uit de twee-statenoplossing met de grenzen van 1967 in Oost-Jeruzalem, tevens de hoofdstad van de staat Palestina, en het respecteren van internationale resoluties en wetgeving, kan ervoor zorgen om de vrede te bereiken”.

_________________

ENGLISH

The State Department has cut more than $200 million in aid to the Palestinian Authority ‘at the direction of the president’, the administration announced on Friday

BY JPOST - MICHAEL WILNER, AUGUST 24, 2018


The aid cut is the result of a review of US assistance to the PA "to ensure these funds are spent in accordance with US national interests and provide value to the US taxpayer”, said a State Department spokesman.

"As a result of that review”, the statement continued, "at the direction of the president, we will redirect more than $200 million in fiscal year 2017 economic support funds originally planned for programs in the West Bank and Gaza. Those funds will now address high-priority projects elsewhere”.

The administration is blaming continued Hamas control over the coastal Gaza Strip for its decision. The terrorist organization's grip on power there, the State Department said, creates "challenges" for the international community seeking to provide aid.

US President Donald Trump's Middle East peace team– led by Jared Kushner, his son-in-law, and Jason Greenblatt, his special envoy to the conflict– has prioritized the delivery of humanitarian aid to Gaza, hosting an international conference on the matter at the White House in March, and believes the key to success in any future peace negotiation between Israelis and Palestinians is the end to Hamas control there.

The administration has cut aid to several UN bodies devoted to the Palestinian cause, including United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the Human Rights Council.

The PA cut off communications with the White House after Trump recognized Jerusalem as Israel's capital last December, relocating the US embassy there. In a statement, the PLO’s envoy to Washington said that Trump was ‘weaponizing’ humanitarian aid and was irreparably damaging the relationship. “This administration is dismantling decades of US vision and engagement in Palestine. After Jerusalem and UNRWA, this is another confirmation of abandoning the two state solution and fully embracing Netanyahu’s anti-peace agenda”, said Husam Zomlot. “Only a recommitment from this administration”, he added, “to the long held US policy of achieving peace through the two state solution on the 1967 borders with east Jerusalem the capital of the state of Palestine and respecting international resolutions and law will provide a way forward”.