25 augustus 2018

BREAKING NEWS: VS gaan aankondigen dat ze het Palestijnse 'recht op terugkeer' verwerpen - US set to announce it rejects Palestinian ‘right of return’

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit (l), spreekt met de Amerikaanse president Donald Trump (Foto: archief, AFP / Brendan Smialowski) - Palestinian Authority President Mahmoud Abbas speaks with US President Donald Trump  (Photo: archive, AFP / Brendan Smialowski)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Hadashot nieuws in Israël zei vanavond in een uitzending dat de regering van Trump zal verklaren dat het zich verzet tegen de VN-criteria voor het bepalen van Palestijnse vluchtelingen en zal verder gaan om het vluchtelingenagentschap UNRWA te verzwakken

Bron: TOI STAFF en ERIC CORTELLESSA, vandaag, 20:24 uur


De Trump-regering zal in de komende dagen aankondigen dat het de reeds lang bestaande Palestijnse eis voor een 'recht op terugkeer' van miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen naar Israël, verwerpt. Aldus een Israëlische televisie uitzending vanavond. De VS zullen een beleid aankondigen dat “vanuit haar oogpunt in wezen het ‘recht op terugkeer’ verwerpt", aldus de uitzending.

Het ‘recht op terugkeer’ is één van de belangrijkste kwesties binnen de geschillen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Palestijnen beweren dat vijf miljoen mensen - tienduizenden oorspronkelijke vluchtelingen van het huidige Israël en hun miljoenen nakomelingen - een ‘recht op terugkeer’ hebben. Israël verwerpt de eis en zegt dat het een poging van de Palestijnen is om Israël te vernietigen door middel van aantallen. De bevolking van Israël is bijna negen miljoen groot, waarvan driekwart Joods is. Een toevloed van miljoenen zou betekenen dat Israël niet langer een staat met een Joodse meerderheid zou kunnen zijn.

Volgens de Hadashot TV-uitzending van vanavond, zullen de VS begin september hun beleid over deze kwestie uiteenzetten. Het zal een rapport opleveren dat zegt dat er eigenlijk maar een half miljoen Palestijnen zijn die legitiem als vluchtelingen moeten worden beschouwd, en duidelijk maken dat de VS het VN-standpunt verwerpen, namelijk dat de miljoenen nakomelingen van de oorspronkelijke vluchtelingen ook als vluchtelingen moeten worden beschouwd. Deze definitie vormt de basis voor de activiteiten van UNRWA, het nood- en werkagentschap van de VN voor Palestijnse vluchtelingen.

________________

ENGLISH    

Israel's Hadashot News says Trump Administration will also declare it opposes UN criteria for determining Palestinian refugees, and will move to further weaken UNRWA refugee agency

By TOI STAFF and ERIC CORTELLESSA, Today, 8:24 pm


The Trump Administration will announce in the next few days that it rejects the long-standing Palestinian demand for a 'right of return' for million of refugees and their descendants to Israel, an Israeli television report said Saturday night. The US will announce a policy that, “from its point of view, essentially cancels the ‘right of return", the report said.

The 'right of return' is one of the key core issues of dispute in the Israeli-Palestinian conflict. The Palestinians claim that five million people — tens of thousands of original refugees from what is today’s Israel, and their millions of descendants — have a 'right of return'. Israel rejects the demand, saying that it represents a bid by the Palestinians to destroy Israel by weight of numbers. Israel’s population is almost nine million, some three-quarters of whom are Jewish. An influx of millions would mean Israel could no longer be a Jewish-majority state.

According to the Hadashot TV report Saturday, the US in early September will set out its policy on the issue. It will produce a report that says there are actually only some half-a-million Palestinians who should be legitimately considered refugees, and make plain that it rejects the UN designation under which the millions of descendants of the original refugees are also considered refugees. The definition is the basis for the activities of UNRWA, the UN’s Relief and Works Agency for Palestine Refugees.