26 augustus 2018

IDF waarschuwt voor grote militaire operatie in Gaza als staakt-het-vuren niet doorgaat - IDF warns of full-scale military operation in Gaza in absence of ceasefire deal​

Grenshek scheidt Israël van de Gazastrook (Foto: Tomer Neuberg / Flash90) - Border fence separating Israel from the Gaza Strip. (Photo: Tomer Neuberg/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

‘Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten; Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede’, Prediker 3:8

Bron: Breaking Israel News,Yona Schnitzer, 26 augustus 2018


De IDF bereidt zich voor op de mogelijkheid van een grote militaire operatie in Gaza als de pogingen om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren met Hamas falen, meldde Army Radio zondag. Volgens het rapport is de IDF voorbereid op beide uitkomsten, waarbij de geschatte kansen 50/50 zijn.

Vrijdag ontkende minister van Defensie, Avigdor Liberman, zijn betrokkenheid bij elke poging om een staakt-het-vuren te bereiken, en hij benadrukte dat, tenzij er enige vorm van vooruitgang is in termen van de Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden, er geen deal zal zijn.

"Ik geloof niet in het staakt-het-vuren", zei Liberman, eraan toevoegend dat "Hamas ervan doordrongen moet zijn dat als ze enige vooruitgang willen boeken, de situatie met de krijgsgevangenen als eerste punt op de agenda staat en dient te worden opgelost”.

Ondanks de ontkenning door Liberman, heeft er reeds een aantal gesprekken tussen Israël en Hamas plaatsgevonden met bemiddelaar Egypte, gericht op het bereiken van een langdurig staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in Gaza.

Donderdag meldde de in Londen gevestigde krant Al-Hayat- Arabic language daily, dat een deal tussen Israël en Hamas bijna is voltooid en dat deze naar verwachting deze week zal worden aangekondigd. Volgens de krant bereikten de twee partijen een akkoord over de uitwisseling van gevangenen, waarbij Israël ermee instemde om Palestijnen vrij te laten die waren vrijgelaten in de 2011 Gilad Shalit-deal, maar die in 2014 opnieuw werden vastgezet nadat Hamas drie Israëlische tieners had ontvoerd en vermoord. Als tegenprestatie zal Hamas de lichamelijke overschotten van de IDF soldaten Oron Shaul en Hadar Goldin, die in 2014 in Gaza zijn gedood, vrijgeven, evenals twee Israëlische burgers die door Hamas worden vastgehouden - Avraham Abera Mengistu en Hisham al-Sayed.

Hoewel Al-Hayat meldde dat de gevangenenruil in de deal zal worden opgenomen, meldde de Libanese Al-Akhbar krant maandag dat de gesprekken tussen de partijen waren vastgelopen na Israëls aandrang op vrijlating van de gevangenen die door Hamas werden vastgehouden.

_______________    

ENGLISH

‘A time for loving and a time for hating; A time for war and a time for peace’, Ecclesiastes 3:8

By: Breaking Israel News,Yona Schnitzer August 26, 2018


The IDF is preparing for the possibility of a full-scale military operation in Gaza should efforts to reach a ceasefire deal with Hamas fall through, Army Radio reported Sunday. According to the report, the IDF is prepared for both outcomes, with the estimated chances of either a deal or a conflict at 50/50.

On Friday, Defense Minister Avigdor Liberman denied his involvement in any effort to reach a ceasefire, insisting that unless there is some form of progress in terms of the Israeli hostages being held by Hamas, there will be no deal.

“I am not involved with the ceasefire, I don’t believe in the ceasefire", said Liberman, adding that “we need to bring Hamas to the recognition of the fact that if they want to make any kind of progress, the first issue is the POWs".

Despite Liberman’s denial, Israel and Hamas have been engaged in a series of talks mediated by Egypt, aimed at reaching a long-term ceasefire between Israel and Hamas in Gaza.

On Thursday, the London-based Al-Hayat Arabic language daily reported that a deal between Israel and Hamas is nearly completed and that it is expected to be announced this week. According to that report, the two sides reached an agreement regarding a prisoner’s exchange, with Israel agreeing to free Palestinians released in the 2011 Gilad Shalit deal, who were taken back into custody in 2014 after Hamas abducted and murdered three Israeli teenagers. In return, Hamas is set to release the remains of IDF soldiers Oron Shaul and Hadar Goldin, who were killed in Gaza in 2014, as well as two Israeli civilians being held by Hamas – Avraham Abera Mengistu and Hisham al-Sayed.

While Al-Hayat reported that the prisoner exchange will be included in the deal, the Lebanese based Al-Akhbar newspaper reported Monday, that the talks between the sides were at a standstill following Israel’s insistence on release of the prisoners held by Hamas.