26 augustus 2018

Israël breidt nederzettingen uit met 620 woningen als reactie op terreur - Israel expands settlements by 620 units in response to terror

De nederzetting op de Westelijke Jordaanoever van Geva Binyamin, ook bekend als Adam (Foto: JEWISH NEWS) - The West Bank settlement of Geva Binyamin, also known as Adam (Photo: JEWISH NEWS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De nederzetting van Geva Binyamin - ook bekend als Adam - krijgt 370 nieuwe woningen nadat een vader van twee kleine kinderen er vorige maand werd neergestoken en gedood

Bron: JEWISH NEWS REPORTER, 24 augustus 2018


De Israëlische autoriteiten zullen nog eens 620 nieuwe woningen laten bouwen op de Westelijke Jordaanoever, waarvan de meeste in de nederzetting van Adam zullen liggen, waar een 31-jarige Joodse man vorige maand werd neergestoken en gedood.

Het nieuws over de enorme woninguitbreiding werd woensdag door de Supreme Planning Committee, vallend onder Burgerzaken, bekendgemaakt, nadat het de plannen voor 370 nieuwe woningen in Adam had goedgekeurd.

Minister van Defensie, Avigdor Lieberman, had beloofd om in Adam 400 nieuwe woningen te laten bouwen in de nasleep van de moord op de vader van twee kleine kinderen, Yotam Ovadia, afgelopen juli.

De Supreme Planning Committee keurde ook plannen goed om 399 woningen in andere nederzettingen te bouwen, waaronder in Nofim, Tzufim en Barkan, op de noordwestelijke oever.

Lid van de Knesset en tevens voorzitter van de linkse partij Meretz, Tamar Zandberg, zei dat de nieuwe huisvestingsplannen "een doorn is in de ogen van een mogelijk vredesproces". Ze voegde eraan toe: "De overheid geeft niet om Israëlische belangen, alleen om de belangen van kolonisten”. Echter, een woordvoerder van de Yesha Raad, die kolonisten vertegenwoordigt, zei: "Het is een schamele hoeveelheid en het kleinste aantal woningen dat in de afgelopen anderhalf jaar is goedgekeurd”.

________________    

ENGLISH

The settlement of Geva Binyamin - also known as Adam - will get 370 new units after a father-of-two was stabbed and killed last month

By: JEWISH NEWS REPORTER, August 24, 2018


Israeli authorities are to build another 620 new settlement houses in the West Bank, most of which will be in the settlement of Adam where a 31-year old Jewish man was stabbed and killed last month.

News of the huge housing expansion came from the Israeli Civil Administration’s Supreme Planning Committee on Wednesday, after it approved plans which included 370 new homes in Adam.

Defence Minister Avigdor Lieberman had vowed to build 400 new units there in the aftermath of the murder of father-of-two Yotam Ovadia in July.

The Supreme Planning Committee also approved plans to construct 399 housing units in other settlements, including in Nofim, Tzufim and Barkan in the northern West Bank.

Member of the Knesset Tamar Zandberg, who chairs the left-wing party Meretz, said the new housing plans were “like sticking a finger in the eye of any possible peace process”. She added: “The government doesn’t care about Israeli interests, only about the interests of settlers”. However, a spokesman for the Yesha Council, which represents settlers, said: “That is a meagre amount and the smallest number of housing units to have been approved in the past year and a half”.