26 augustus 2018

PA verijdelde aanslag nabij drukke Israëlische snelweg - PA foiled attack near major Israeli highway

Controlepunt route 443 (Foto: archief, Flits 90) - Route 443 checkpoint (Photo: archive, Flash 90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA-veiligheidsdiensten lokaliseren explosief en maken het onschadelijk nabij de snelweg Jeruzalem-Tel Aviv; voorkomen daarmee mogelijk een grote terreuraanval

Arutz Sheva Staff, 24/08/18


Een aanslag op een drukke Israëlische snelweg die Tel Aviv met de hoofdstad verbindt, werd onlangs verijdeld door de veiligheidsdienst van de Palestijnse Autoriteit.

Volgens de berichtgeving op vrijdagochtend door Yediot Ahronot, werd een groot explosief door de PA politie gevonden, dichtbij Route 443 - een belangrijke weg tussen Jeruzalem en de kustvlakte die loopt door de Israëlische stad Modiin.

De bom, zo stellen veiligheidsdeskundigen, was waarschijnlijk bedoeld voor de Israëlische strijdkrachten die de 443 afreden. De geplande aanval had de spanningen in de regio waarschijnlijk moeten doen escaleren in de hoop een einde te maken aan de mogelijke wapenstilstand tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas.

Het explosief is naar verluidt gevonden op een kleine toegangsweg tussen twee, door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde, steden nabij Route 443.

PA-veiligheidsagenten ontdekten de bom en schakelden de explosieven opruimingsdienst in om het apparaat onschadelijk te maken. De bom werd gebouwd met twee gastanks die aan een explosieve lading waren bevestigd en bevatte een groot aantal spijkers die als scherven dienden.

Na de ontdekking van het explosief lichtten de PA-autoriteiten de Israëlische autoriteiten in, en hielden daarbij de Israëlische veiligheidsfunctionarissen in real-time op de hoogte, terwijl de bom onschadelijk werd gemaakt.

“Het type bom doet denken aan explosieven die in het verleden door de terreurgroep Hezbollah en Islamitische Jihad werden gebruikt”, zeggen experts.

______________    

ENGLISH

PA security forces locate and disarm explosive device near Jerusalem-Tel Aviv roadway; preventing potentially major terror attack

Arutz Sheva Staff, 08/24/18


A major attack on a heavily-travelled Israeli highway linking Tel Aviv with the capital was foiled recently by Palestinian Authority security forces.

According to a report Friday morning by Yediot Ahronot, a large explosive device was found by PA police close to Route 443 – a major roadway between Jerusalem and the coastal plain which passes by the central Israeli city of Modiin.

The bomb, security experts say, was likely intended for Israeli military forces driving down the 443. The planned attack may have been meant to escalate tensions in the region with the hope of ending ceasefire talks between Israel and the Hamas terror organization.

The explosive device was reportedly found on a small access road between two Palestinian Authority-controlled towns near Route 443.

PA security officers discovered the bomb, and called in a special sapper unit to defuse the device. The bomb was built with two gas tanks attached to an explosive charge, and included a large number of nails, which were to have served as shrapnel.

After the discovery of the explosive device, PA authorities notified their Israeli counterparts, and kept Israeli security officials updated in real-time as the bomb was defused.

"The bomb type is reminiscent of explosive devices used in the past by the Hezbollah and Islamic Jihad terror group", experts say.