27 augustus 2018

Canada’s conservatieve partij erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël - Canada conservative party recognizes Jerusalem as Israel’s capital

Andrew Scheer (Foto: CBC News) - Andrew Scheer (Photo: CBC News)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"We hebben altijd vastgehouden aan het feit, dat Canada, inclusief alle politieke partijen, Jeruzalem formeel zouden moeten erkennen als de hoofdstad van Israël”

Bron: JPOST, HADAS LABRISCH, 27 AUGUSTUS 2018


De Canadese Conservatieve Partij koos ervoor om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van de staat Israël tijdens een politieke conventie in Halifax, dit weekend. Senator Linda Frum, lid van de partij, tweette een verklaring na het besluit: "Trots om een Canadese conservatief te zijn. Goede baan # CPC18”.

De Verenigde Staten hebben een soortgelijke beslissing genomen in een veelbesproken en controversiële verklaring van president Donald Trump in december 2017, gevolgd door een verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, in mei 2018.

Het Centrum voor Israël en Joodse Zaken (CIJA) in Canada prees het besluit van de Conservatieve Partij. "Erkenning van de centrale positie van Jeruzalem voor Israël en het Joodse volk zou niet onderhevig moeten zijn aan partijdige verschillen. We hebben altijd beweerd dat Canada, en alle politieke partijen, Jeruzalem formeel zouden moeten erkennen als de hoofdstad van Israël", zei David J. Cape, voorzitter van CIJA. "We verwelkomen daarom de aanname van de resolutie van Jeruzalem door de Conservatieve Partij van Canada”.

De aangenomen resolutie erkent Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en pleit voor de verhuizing van de Canadese ambassade naar die stad.

De Conservatieve Partij is de officiële oppositie in het huidige Canada. Het wordt beschouwd als een rechtse partij.

In juni 2018 tweette partijleider Andrew Scheer zijn steun aan Israël in het aanpakken van bedreigingen vanuit Iran. "Canada moet altijd naast het volk van Israël staan als ze worden aangevallen. Vandaag werden ze dat, gezien de tweet van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei die om volkerenmoord roept”.

_______________    

ENGLISH

"We have always maintained that Canada, and all political parties, should formally recognize Jerusalem as the capital of Israel”

By: JPOST, HADAS LABRISCH,  AUGUST 27, 2018


The Canadian Conservative Party chose to recognize Jerusalem as the capital of the State of Israel during a political convention in Halifax this weekend. Senator Linda Frum, member of the party, tweeted a statement following the decision: "Proud to be a Canadian Conservative. Good job #CPC18”.

The United States made a similar decision in a widely publicized and controversial statement by President Donald Trump in December of 2017, followed by a relocation of the US embassy to Jerusalem in May, 2018. 

The Center for Israel and Jewish Affairs (CIJA) in Canada praised the Conservative Party decision.

"Acknowledging the centrality of Jerusalem for Israel and the Jewish people should not be subject to partisan differences. We have always maintained that Canada, and all political parties, should formally recognize Jerusalem as the capital of Israel”, said David J. Cape, chair of CIJA. "We therefore welcome the adoption of the Jerusalem resolution by the Conservative Party of Canada”.

The adopted resolution recognizes Jerusalem as the capital of Israel and advocates the move of Canada’s embassy to that city.

The Conservative Party is the official opposition in current day Canada. It is considered right-wing affiliated.

In June of 2018, party leader Andrew Scheer tweeted his support of Israel in facing threats from Iran. "Canada must always stand with the people of Israel when they come under attack. Today they did, with a tweet from Iranian Supreme Leader Ali Khamenei calling for genocide”.