27 augustus 2018

VN gastvrouw voor herdenking slachtoffers van terreuraanslagen in Israël - UN to commemorate victims of terror attacks in Israel

Danny Danon (Foto: Flash 90) – Danny Danon (Photo: Flash 90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Voor de eerste keer zal de Verenigde Naties gastvrouw zijn voor een tentoonstelling ter herdenking van slachtoffers van Arabisch terreur in Israël

Bron: Arutz Sheva Staff, 27/08/18


Na een aangenomen resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in 2017, zette de VN voor de eerste keer de Internationale Dag van Herdenking en Erkenning van Slachtoffers van Terroristische Aanvallen op de kaart. De herdenkingsplechtigheid tijdens de Internationale Herdenkingsdag omvatte speeches, tentoonstellingen en ceremonies in het VN-gebouw in New York.

Naar aanleiding hiervan zal de permanente vertegenwoordiger van Israël bij de VN, Danny Danon, een tentoonstelling organiseren ter nagedachtenis van de slachtoffers van terroristische acties in Israël. De tentoonstelling, die is gevestigd in het VN-gebouw in New York, wordt deze week geopend.

De tentoonstelling bevat presentaties van de slachtoffers van terroristische aanslagen in Israël, inclusief foto’s en korte toelichtingen.

"De slachtoffers van terreuraanslagen, samen met de soldaten die ter verdediging van het land zijn gevallen, hebben een plaats in ons hart, ze zullen nooit vervagen uit onze herinnering”, zei Danon. "Deze vijandige terreurdaden zijn laf en de terroristen die ze plegen, moedigen verder geweld aan tegen onze mensen omdat ze als helden in hun samenleving worden beschouwd. De internationale gemeenschap moet eisen dat de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit stopt met  betalingen aan moordenaars, en hun families, die het bloed vergieten van onschuldige Israëli’s op hun geweten hebben”, aldus Danon.

_________________

ENGLISH

For the first time, United Nations will host exhibition commemorating victims of Arab terror in Israel

By: Arutz Sheva Staff, 08/27/18


Following a resolution passed by the United Nations (UN) General Assembly in 2017, the UN marked for the first time the International Day of Remembrance of and Recognition for Victims of Terror Attacks. The International Remembrance Day commemoration included speeches, exhibitions and ceremonies at the UN building in New York.

With this initiative, Israel’s mission to the UN, headed by Ambassador Danny Danon, will present an exhibition in memory of the victims of terrorist acts in Israel. The exhibition, located at the UN building in New York, will open this week.

It will present displays of the victims of terrorist attacks in Israel, including a photo of each and a short eulogy.

"The victims of terror attacks, along with the uniformed soldiers who fell in defense of the country, have a place in our hearts; they will never fade from our memory", Danon said. "These hostile acts of terror are cowardly, and the terrorists who perpetrate them incite further violence against our people as they are considered heroes in their society. The international community must demand that the chairman of the Palestinian Authority stop the transfer of salaries to murderers, and their families, who shed the blood of innocent Israelis".