28 augustus 2018

IDF zal blijven optreden tegen de Iraanse militaire opbouw in Syrië - IDF will continue acting militarily against Iranian buildup in Syria

Israëlische Merkava Mark IV-tanks nemen posities in, in de buurt van de Syrische grens op de Golanhoogte op 10 mei 2018 (Foto: Menahem Kahana / AFP) - Israeli Merkava Mark IV tanks take positions near the Syrian border in the Golan Heights on May 10, 2018 (Photo: Menahem Kahana/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoge diplomatieke functionaris zegt dat Netanyahu de kwestie bovenaan de agenda heeft geplaatst

Bron: The Times of Israel, JACOB MAGID, 28 augustus 2018


Een hoge diplomatieke functionaris zegt dat de IDF ‘op militair niveau’ zal blijven optreden tegen Iraanse pogingen om militaire troepen en wapensystemen over te brengen naar Syrië.

"De premier heeft de strijd tegen de militaire opbouw van Iran in Syrië als een centraal doel gesteld, net zoals hij ten doel had gesteld om de nucleaire overeenkomst met Iran te annuleren en dat doel wist bereiken, ook al leek dat destijds onmogelijk”, zei de functionaris.

______________

ENGLISH    

Statement from senior diplomatic official says Netanyahu has placed issue at top of agenda

By: The Times of Israel, JACOB MAGID , August 28, 2018


A senior diplomatic official says that the IDF will continue to act ‘on the military level’ against Iranian attempts to transfer military forces and weapon systems to Syria.

“The prime minister has put the struggle against Iran’s military buildup in Syria as a central objective, just as he had set the goal of cancelling the nuclear agreement and achieved that goal, even though it seemed impossible at the time”, the official says.