30 augustus 2018

​Netanyahu's nucleaire waarschuwing - Netanyahu's nuclear warning

Premier Benjamin Netanyahu heeft een nucleaire waarschuwing afgegeven aan de vijanden van Israël (Foto: AAP) - Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a nuclear threat to Israel's enemies (Photo: AAP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier Benjamin Netanyahu heeft een lange stilte over het veronderstelde nucleaire arsenaal van zijn land doorbroken, door te waarschuwen dat het zijn vijanden kan vernietigen

Bron: SBS News, Australië, AAP

 

Gisteren bracht Netanyahu een bezoek aan een geheime Israëlische atoomreactor waarbij hij de vijanden van Israël waarschuwde, dat het de middelen heeft om ze te vernietigen, wat leek op een versluierde verwijzing naar het veronderstelde nucleaire arsenaal.

"Degenen die dreigen ons van de aardbodem te vegen brengen zichzelf in een soortgelijk gevaar, en zullen in elk geval hun doel niet bereiken”, zei hij tijdens een ceremonie waarbij het complex, in de buurt van het woestijnstadje Dimona, werd hernoemd naar de overleden Israëlische staatsman Shimon Peres.

De opmerkingen van Netanyahu, te lezen in een afschrift van zijn departement, komen terwijl Israël bij de wereldmachten lobbyt om de Verenigde Staten te volgen in het verlaten van de in 2015 afgesloten deal met Iran, die de nucleaire capaciteiten van de islamitische republiek indekt.

De Israëli's achten de overeenkomst onvoldoende om hun aartsvijand de middelen te ontzeggen om uiteindelijk de bom te produceren - iets dat Teheran, die het Non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1970 heeft ondertekend, ontkent te willen doen.

De opnieuw, door Amerika, opgelegde sancties heeft de Iraanse economie onder druk gezet en sommige buitenlandse investeerders afgeschrikt, terwijl Europese machten proberen het pact van 2015 te redden. Op woensdag zei Iran dat de actie van de VS ervoor kon zorgen dat Iran het akkoord verbreekt.

Sinds de islamitische revolutie van 1979 heeft Iran de vernietiging van Israël gepredikt. Het ondersteunt de Libanese Hezbollah en de Palestijnse Hamas. De versterking van Damascus tijdens de Syrische burgeroorlog wordt door de Netanyahu-regering gezien als een verdere Iraanse uitbreiding bij de grenzen met Israël.

Israël, dat geen deelnemer is van het  NPV, bevestigt noch ontkent het hebben van de bom, een decennia-oud ‘dubbelzinnigheidsbeleid’, om vijandige buren in toom te houden terwijl ze openbare provocaties vermijdt die regionale wapenwedlopen kunnen aanwakkeren. De Israëlische terughoudendheid over het nucleaire arsenaal wordt al lange tijd getolereerd door Washington.

____________________

ENGLISH

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has broken a long silence over his country's assumed nuclear arsenal by warning it can wipe out its hostile enemies

By: SBS News, Australia, AAP


Prime Minister Benjamin Netanyahu has used a visit to a secretive Israeli atomic reactor to warn the country's enemies that it has the means to destroy them, in what appeared to be a veiled reference to its assumed nuclear arsenal.

"Those who threaten to wipe us out put themselves in a similar danger, and in any event will not achieve their goal", he said on Wednesday during a ceremony to rename the complex, near the desert town of Dimona, after the late Israeli statesman Shimon Peres.

Netanyahu's remarks, issued by his office in a transcript, came as Israel lobbies world powers to follow the United States in exiting their 2015 deal with Iran that capped the Islamic Republic's nuclear capabilities.

The Israelis deem the agreement insufficient for denying their arch-foe the means to eventually get the bomb - something that Tehran, which is a signatory to the 1970 nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), denies wanting.

The re-imposition of US sanctions has put pressure on the Iranian economy, scaring off some foreign investors even as European powers try to salvage the 2015 pact. On Wednesday, Iran said it could abandon the accord.

Since its 1979 Islamic Revolution, Iran has preached Israel's destruction. It backs the Lebanese militia Hezbollah and the Palestinian Islamist movement Hamas. Its reinforcement of Damascus during Syria's civil war is seen by the Netanyahu government as a further Iranian deployment on Israel's borders.

Israel, which is outside the NPT, neither confirms nor denies having the bomb, a decades-old 'ambiguity' policy that it says keeps hostile neighbours in check while avoiding the kind of public provocations that can spark regional arms races. The Israeli reticence has long been tolerated by Washington.