30 augustus 2018

​VS beschuldigen Abbas van ondermijnen van staakt-het-vuren pogingen in Gaza - US attacks Abbas for undermining Gaza truce efforts

Jason Greenblatt (L) en president Donald Trump (Foto: Matzav.com) - Jason Greenblatt (L) and president Donald Trump (Photo: Matzav.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De regering Trump beschuldigde gisteren de Palestijnse president, Mahmoud Abbas, van het zich verzetten van de Palestijnse Autoriteit (PA) tegen de pogingen om een wapenstilstand te bereiken tussen Israël en Hamas in de Gazastrook

Bron: Middle east monitor, 30 augustus 2018


De verklaring van de Amerikaanse afgezant van het Midden-Oosten, Jason Greenblatt, kwam slechts enkele uren nadat Abbas aan de telefoon had gesproken met de Egyptische president, Abdel Fattah Al-Sisi.

"De Trump regering steunt ten zeerste de inspanningen van president Al-Sisi en de Egyptische regering om te helpen een akkoord te bereiken, waardoor de rust in Gaza kan worden hersteld en de voorwaarden te scheppen voor de Palestijnse Autoriteit om haar verantwoordelijkheden in Gaza volledig op zich te nemen", zei Greenblatt.

"De Palestijnse Autoriteit kan niet vanaf de zijlijn kritiek leveren”, vervolgde de verklaring. "De Palestijnse Autoriteit moet deel uitmaken van de oplossing voor de Palestijnen van Gaza en de Palestijnen als geheel”, en voegt eraan toe: "zo niet, dan zullen anderen die leemte opvullen”.

Hoewel hij Abbas niet specifiek noemde, zei Greenblatt dat "leiderschap gaat over het maken van moeilijke keuzes", en ging hij verder met: "het is tijd voor de Palestijnse Autoriteit om het Palestijnse volk - alle Palestijnen - naar een betere toekomst te leiden”.

De verklaring van Greenblatt werd op dezelfde dag uitgegeven als waarop de recente opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, aan Amerikaanse joodse leiders werden gelekt, waarin Friedman zei dat een overeenkomst zonder de PA in Gaza een 'enorme beloning' voor Hamas zou zijn.

_______________    

ENGLISH

The Trump administration yesterday attacked Palestinian President Mahmoud Abbas for the Palestinian Authority (PA) leader’s opposition to efforts at reaching a truce between Israel and Hamas in the occupied Gaza Strip

By: Middle east monitor, August 30, 2018

 

The statement from US Middle East envoy Jason Greenblatt came just hours after Abbas had spoken on the phone with Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi.

“The Trump Administration strongly supports the efforts of President Al-Sisi and the Egyptian government to help facilitate an agreement to restore calm in Gaza and bring about the conditions for the Palestinian Authority to fully assume its responsibilities in Gaza”, said Greenblatt.

“The Palestinian Authority cannot criticise from the side-lines”, the statement continued. “The Palestinian Authority should be part of the solution for the Palestinians of Gaza and Palestinians as a whole”, adding: “if not, others will fill that void”.

Though he did not name Abbas specifically, Greenblatt said that “leadership is about making hard choices”, continuing: “it is time for the Palestinian Authority to lead the Palestinian people – all Palestinians – to a better future”.

Greenblatt’s statement was issued the same day as recent remarks by US Ambassador to Israel David Friedman to American Jewish leaders were leaked, in which Friedman said that an agreement without the PA in Gaza would be a ‘tremendous reward’ for Hamas.