30 augustus 2018

​Shabak ontdekt uitgebreid Hamas netwerk in Hebron - Shabak uncovers extensive Hamas network in Hebron

Hamas aanhangers tijdens een betoging n.a.v. de 30ste verjaardag van de terreurgroep (Foto: Nasser Ishtayeh / Flash90) - Hamas supporters at a rally marking the 30th anniversary of the terror group (photo: Nasser Ishtayeh / Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israel Security Agency (Shabak) heeft - met de hulp van de IDF en de Israëlische politie - de afgelopen weken een uitgebreid Hamas netwerk in Hebron ontdekt, waaronder een aantal vrouwen die in opdracht van de commandocentra van Hamas in het geheim in het buitenland en in de Gazastrook, actief waren

Bron: Jewish Press News Desk - 28 augustus 2018


Het netwerk werd onder meer gebruikt om berichten en instructies over te dragen, geld over te maken om terroristische operaties te financieren en operaties te coördineren met de commandocentra van Hamas.

Uit het ISA-onderzoek is gebleken, dat het netwerk Hamas activiteiten in Hebron heeft gepromoot, waaronder de werving van medewerkers, het coördineren van activiteiten in moskeeën, prediken en het verkrijgen van steun, het verspreiden van online informatie en ophitsing, en het helpen van de families van gevangenen. Het netwerk probeerde ook de leiding te nemen over gemeentelijke activiteiten in Hebron en de activiteiten van liefdadigheidsinstellingen in de stad te beheren.

Het netwerk werd geleid door Nazar Shehada en Faris Abu Serah, bekende Hamas terroristen die verschillende gevangenisstraffen uitzaten voor Hamas activiteiten. Ze gebruikten verschillende vrouwen die een centrale commissie oprichtten, die dienst deed als operationele arm van het commandocentrum.

De commissie stond onder leiding van Dina Karmi, weduwe van Nashaat Karmi, de terrorist die een aanslag pleegde in 2010 waarbij vier burgers werden vermoord en die werd gedood in een vuurgevecht met de veiligheidsdiensten.

Abu Serah en Shehada opereerden achter de schermen en gaven instructies aan de vrouwen over het uitvoeren van operaties in het veld. In de loop der jaren breidde de commissie haar activiteiten uit door tientallen rekruten in dienst te nemen voor Hamas activiteiten en richtte ze talrijke subcommissies op. In dat kader zijn verschillende vrouwelijke terroristen naar Hamas commando’s gestuurd, Shalit-deal gedeporteerden, geleid door Haroun Nasser E-Din in Turkije, om geld te ontvangen voor terrorisme, berichten en instructies.

Onlangs werden ernstige aanklachten ingediend bij de Judea Military Court tegen verschillende netwerkleden, waaronder Faris Abu Serah, Dina Karmi en verschillende andere vrouwelijke terroristen die voor het netwerk werkten, inclusief lidmaatschap, en het hebben van een verantwoordelijke positie in een verboden organisatie.

Het oprollen van het netwerk bewijst opnieuw dat de commandocentra van Hamas in het buitenland en in de Gazastrook alle mogelijke middelen inzet, waaronder het gebruik van vrouwen, om Hamas operaties in Judea en Samaria uit te voeren.

De terroristen werken onvermoeibaar door om de Hamas activiteiten in Judea en Samaria te promoten en lijven koeriers in om het contact tussen Judea en Samaria in stand te houden en met het buitenland, met als doel fondsen voor terrorisme te werven en berichten voor terroristische operaties door te geven.

__________________

ENGLISH

The Israel Security Agency (Shabak) – with the assistance of the IDF and the Israel Police – has, in recent weeks, uncovered an extensive Hamas network in Hebron, which included several women who operated in secret at the behest of Hamas command centers abroad and in the Gaza Strip

By: Jewish Press News Desk - August 28, 2018


The network was used – inter alia – to transfer messages and instructions, transfer funds to finance terrorist operations and coordinate operations with the Hamas command centers.

The ISA investigation has revealed that the network promoted Hamas activity in Hebron including the recruitment of operatives, coordinating activity at mosques, preaching and increasing support, disseminating online information and incitement, and assisting the families of prisoners. The network also tried to take control of municipal activities in Hebron and manage the activities of charitable institutions in the city.

The network was led by Nazar Shehada and Faris Abu Serah, well-known senior Hamas operatives who served various prison sentences for Hamas activities. They used several women who established a central committee to serve as the command center’s operational arm.

The committee was led by Dina Karmi, widow of Nashaat Karmi, the terrorist who perpetrated a 2010 attack in which four civilians were murdered, and who was killed in an exchange of fire with security forces.

Abu Serah and Shehada operated behind the scenes and issued instructions to the women on carrying out operations in the field. Over the years the committee expanded its operations by enlisting dozens of recruits for Hamas activity and established numerous sub-committees.

In the framework of the foregoing, several female operatives were sent to meet with Hamas command personnel, Shalit-deal deportees, led by Haroun Nasser E-Din in Turkey, in order to receive funds for terrorism, messages and instructions.

Severe indictments were filed recently in Judea Military Court against various network members including Faris Abu Serah, Dina Karmi and several additional female operatives who worked for the network, on charges including membership, and having a position of responsibility, in a banned organization.

Exposure of the network proves again that Hamas command centers abroad and in the Gaza Strip, are utilizing all means at their disposal, including the use of women, to direct Hamas operations in Judea and Samaria.

The aforesaid elements are working tirelessly to promote Hamas operations in Judea and Samaria and, to this end, are recruiting couriers for contact between Judea and Samaria and abroad, in order to transfer funds for terrorism and messages for field operatives.