31 augustus 2018

Iran levert naar verluidt Irakese milities raketten, die in staat zijn om Jeruzalem te bereiken - Iran reportedly gives Iraqi militias missiles capable of reaching Jerusalem

Fateh-110 Raket (Foto: Jewish News) - Fateh-110 Missile (Photo: Jewish News)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In de afgelopen paar maanden heeft de islamitische republiek korte afstand raketten aan bondgenoten in Irak geleverd

Bron: JTA, 31 augustus 2018


Iran heeft raketten aan sjiitische milities in Irak geleverd die in staat zijn om Jeruzalem en Tel Aviv te bereiken, meldde persbureau Reuters.

“Iran heeft de afgelopen maanden ballistische raketten overgebracht naar bondgenoten in Irak”, zeiden drie Iraanse functionarissen en twee Iraakse inlichtingenbronnen tegen het persbureau. De functionarissen zeiden verder dat Iran de bewapende sjiitische milities assisteert bij het maken van hun eigen raketten.

"De reden is, om een back-upplan te hebben als Iran wordt aangevallen", vertelde een hoge Iraanse functionaris aan Reuters. "Het aantal raketten is niet veel, slechts een paar dozijn, maar dat kan indien nodig worden verhoogd”.

De Zelzal-, Fateh-110- en Zolfaqar-raketten in kwestie hebben reeksen van ongeveer 100-350 mijlen, die de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad in bereik brengen, evenals de Israëlische kustplaats Tel Aviv en de hoofdstad Jeruzalem.

The Quds Force, de overzeese arm van de Iraanse Revolutionaire Garde, heeft basissen in de gebieden waar de raketten werden afgeleverd, in het Zuiden en Westen van Irak. Quds Force commandant Qassem Soleimani houdt toezicht op het programma, volgens drie bronnen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei woensdag dat iedereen die dreigde Israël van de kaart te vegen 'zichzelf in een soortgelijk gevaar zou brengen'. Iraanse functionarissen hebben herhaaldelijk gedreigd om Israël te vernietigen.

"We hebben basissen op vele plaatsen en Irak is daar één van. Als Amerika ons aanvalt, zullen onze vrienden Amerika's belangen en bondgenoten in de regio aanvallen ", zei een hoge IRGC-commandant, die diende tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren tachtig.

Een Westerse en een Iraakse bron vermeldden, dat de fabrieken die worden gebruikt om raketten te ontwikkelen in Irak, zich in Al-Zafaraniya bevinden, ten Oosten van Bagdad, en in Jurf al-Sakhar, ten Noorden van Kerbala. Een Iraanse bron zei dat er ook een fabriek in Iraaks Koerdistan staat.

De gebieden staan onder controle van sjiitische milities, waaronder Kata'ib Hezbollah, die het dichtst bij Iran staat. Volgens drie bronnen zijn Irakezen in Iran opgeleid tot raket operators.

_______________

ENGLISH

Islamic republic transfers short-range ballistic projectiles to allies across the border over the past few months

By: JTA, August 31, 2018


Iran has given missiles capable of hitting Jerusalem and Tel Aviv to proxies in Iraq, Reuters reported.

Iran has transferred short-range ballistic missiles to allies in Iraq over the last few months, three Iranian officials and two Iraqi intelligence sources told the news agency, according to the report Friday. The officials said Iran was helping the Shi’ite militias it is arming to start making their own missiles.

“The logic was to have a backup plan if Iran was attacked”, one senior Iranian official told Reuters. “The number of missiles is not high, just a couple of dozen, but it can be increased if necessary”.

The Zelzal, Fateh-110 and Zolfaqar missiles in question have ranges of about 100-350 miles, putting in range Saudi Arabia’s capital Riyadh, as well as the Israeli costal city and its capital, Jerusalem.

The Quds Force, the overseas arm of Iran’s powerful Islamic Revolutionary Guard Corps, has bases in the areas where the missiles were sent, in Iraq’s south and west. Quds Force commander Qassem Soleimani is overseeing the program, three of the sources said.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Wednesday that anybody that threatened to wipe Israel out 'would put themselves in a similar danger'. Iranian officials have repeatedly threatened to destroy Israel.

“We have bases like that in many places and Iraq is one of them. If America attacks us, our friends will attack America’s interests and its allies in the region”, said a senior IRGC commander who served during the Iran-Iraq war in the 1980’s.

A Western source and an Iraqi one said the factories being used to develop missiles in Iraq were in al-Zafaraniya, east of Baghdad, and Jurf al-Sakhar, north of Kerbala. One Iranian source said there was also a factory in Iraqi Kurdistan.

The areas are controlled by Shi’ite militias, including Kata’ib Hezbollah, one of the closest to Iran. Three sources said Iraqis had been trained in Iran as missile operators.