31 augustus 2018

Het volgende doelwit van Hezbollah: Judea en Samaria - Hezbollah's next target: Judea and Samaria

Hezbollah-terroristen, Ali Hashisho, (Foto: Reuters) - Hezbollah terrorists, Ali Hashisho, (Photo: Reuters)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hezbollah zegt dat de Syrische burgeroorlog het 'perfecte trainingskamp' was, en belooft Israël 'vele verrassingen' in de volgende conflict ronde

Bron: Arutz Sheva, 31/08/18


Een hoge Hezbollah functionaris vertelde vandaag aan de Al Akhbar-krant in Libanon, dat de terreurorganisatie van plan is Judea en Samaria in de volgende ronde van conflict te infiltreren, meldde Israel Hayom.

De functionaris zei tegen Al Akhbar dat Hezbollah 'vele verrassingen' voorbereidt voor de 'zionistische vijand'.

"Een klein aantal goed bewapende strijders die bekend zijn met het verdedigingssysteem van de vijand, kan infiltreren en de West Bank bereiken en grote schade toebrengen", zei hij, benadrukkend dat de Syrische burgeroorlog "het perfecte trainingskamp was voor verzet, vechten in bebouwde gebieden en experimenteren met verschillende wapens”.

"De strijd met Takfiri-organisaties heeft ons gereed gemaakt om de Zionistische vijand te bevechten", benadrukte de ambtenaar. "De oorlog komt eraan en we bereiden ons voor op een conflict. Het zou makkelijker zijn geweest om het hele Zuiden van het land te bedekken met 10 centimeter (4 inch) explosieven, in plaats van het voorbereiden van hinderlagen en explosieven, gericht op IDF soldaten".

De bron benadrukte ook dat Hezbollah jaarlijks 2000 nieuwe terroristen opleidt en heeft ‘verrassingen onder elke rots en boom’.

________________    

ENGLISH

Hezbollah says Syrian civil war provided the 'perfect training camp', promises Israel 'many surprises' in the next round of conflict

By: Arutz Sheva Staff, 08/31/18


A senior Hezbollah official Today told Lebanon's Al Akhbar newspaper that during the next round of conflict with Israel, the terror organization plans to infiltrate Judea and Samaria, Israel Hayom reported.

Speaking to Al Akhbar, the official said Hezbollah is preparing ‘many surprises’ for the ‘Zionist enemy’.

"A small number of well-armed fighters who are familiar with the enemy's defense system can infiltrate and reach the West Bank, and cause great harm”, he said, emphasizing that the Syrian civil war was "the perfect training camp for resistance, fighting in built-up areas, and experimenting with various weapons”.

"The battle with Takfiri organizations left us ready to fight the Zionist enemy”, the official emphasized. "The war is coming and we are preparing for conflict. It would have been much easier for us to cover the entire south of the country with 10 centimetres (4 inches) of explosives instead of preparing ambushes and explosives for IDF soldiers“.

The source also emphasized that Hezbollah trains 2,000 new terrorists every year, and has ‘surprises under every rock and tree’.