31 augustus 2018

De nieuwe vice premier van Australië maakt geschiedenis, omdat hij Joods is - Australia’s new Deputy Liberal leader makes history, for being Jewish

De nieuwe vice premier en minister van Financiën van Australië, Josh Frydenberg (Foto: YouTube) - Australia's new Deputy Liberal leader and Treasurer, Josh Frydenberg (Photo: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Josh Frydenberg wordt de nieuwe vice premier en minister van Financiën onder de nieuwe regering van Scott Morrison, de vijfde premier van Australië in zes jaar tijd

Bron: JEWISH NEWS REPORTER, 24 augustus 2018


Josh Frydenberg maakte vorige week vrijdag geschiedenis nadat hij de eerste Joodse vice premier van Australië was geworden, na de zoveelste politieke staatsgreep die het land in zes jaar zijn vijfde premier opleverde.

Frydenberg, een voormalige minister van Energie en Milieu, steunt de nieuwe premier Scott Morrison en is verkozen om vice premier en de nieuwe minister van Financiën te worden.

Zoon van Hongaarse/Poolse ouders, Frydenberg wilde oorspronkelijk een professionele tennisspeler worden, maar ging verder met een studiebeurs aan de Universiteit van Oxford, waar hij internationale betrekkingen studeerde.

Terwijl Joodse leiders in Australië verklaarden, dat ze wilden samenwerken met iedereen die aan de macht kwam, bracht de president van de Executive Council of Australian Jewry (ECAJ) hulde aan de voorganger van Morrison, Malcolm Turnbull.

ECAJ-president, Anton Black, zei dat “de Joodse gemeenschap een grote waardering voor Turnbull had gezien zijn diensten en sterke, consistente vriendschap met de Australische Joodse gemeenschap en de staat Israël".

Turnbull, een rijke ex-bankier die vorige week vrijdag werd afgezet, verwelkomde voor de eerste keer in de geschiedenis van Australië, een bezoek van de premier van Israel, Benjamin Netanyahu en bracht enkele maanden later een tegenbezoek aan Israël.

Mark Leibler, voorzitter van de Raad Australië-Israël en Joodse Zaken, bracht ook een eerbetoon aan Turnbull voor zijn "steun voor verzoening tussen Israël en het Midden-Oosten en oprechte zorg voor het welzijn van de Joodse gemeenschap".

_____________    

ENGLISH    

Josh Frydenberg becomes Treasurer under the new government of Scott Morrison, Australia's fifth prime minister in six years

By: JEWISH NEWS REPORTER, August 24, 2018


Josh Frydenberg made history on Friday after he became Australia’s first Jewish deputy Liberal leader, after yet another political coup which gave the country its fifth prime minister in six years.

A former energy and environment minister, Frydenberg backs new PM Scott Morrison and was elected to become Australia’s Treasurer.

Born to Hungarian and Polish parents, Frydenberg originally wanted to become a professional tennis player, but went on to gain a scholarship at the University of Oxford, where he studied international relations.

While Jewish leaders in Australia said they would work with whoever held power, the head of the Executive Council of Australian Jewry (ECAJ) paid tribute to Morrison’s predecessor Malcolm Turnbull.

ECAJ president Anton Black said he wanted “to express the Jewish community’s deep appreciation to Turnbull for his service and his strong and consistent friendship to the Australian Jewish community and the State of Israel”.

Turnbull, a wealthy ex-banker who was ousted on Friday, welcomed Benjamin Netanyahu to Australia as the first visiting Israeli prime minister in history, and returned the favour months later by visiting Israel.

Mark Leibler, chair of the Australia-Israel and Jewish Affairs Council, also paid tribute to Turnbull for his “support for Israel and Middle East reconciliation, and genuine  concern for the welfare of the Jewish community”.