03 september 2018

Hamas aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag - Hamas sued at the International Criminal Court in The Hague​

Een veld verbrand door een brandbare vlieger in Nachal Oz (Foto: Moshe Shai/Flash90) - A field burned by a flammable kite in Nachal Oz (Photo: Moshe Shai / Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Na vele maanden van brandgevaarlijke vliegers, mortiergranaten en raketbeschietingen zijn gisteravond enkele boeren uit de omgeving van de Gazastrook naar Den Haag gevlogen om een rechtszaak tegen Hamas aan te spannen bij het Internationaal Strafhof

Bron: Redactie Israel Today, 3 september 2018


De rechtszaak, die wordt aangespannen door de organisatie Shurat Hadin, wordt gevoerd namens de boeren en 50.000 anderen uit Israël en de hele wereld, die zich willen aansluiten bij de rechtszaak tegen de hoogste leiders van Hamas.

De rechtszaak richt zich op de schendingen van het Statuut van Rome, waaronder het gebruik van kinderen in oorlogen, de uitbuiting van de burgerbevolking als menselijke schilden, aanvallen op de grenzen van Israël en het verbranden van civiele landbouwgrond door brandgevaarlijke vliegers.

Tegelijkertijd wordt in een openbare speciale tentoonstelling, tegenover het gebouw van het Internationaal Strafhof, de schade getoond die de brandgevaarlijke vliegers, mortiergranaten en raketaanvallen hebben aangericht in de Joodse bevolkte gebieden rond de Gazastrook.

Sinds maart 2018 traumatiseren de terroristen uit Gaza de bevolking in de grensgebieden rond de Gazastrook door het oplaten van brandgevaarlijke vliegers en het afschieten van projectielen en raketten op Israëlisch grondgebied. Deze vier maanden hebben zowel het geestelijk welzijn van de Israëli's aangetast als aanzienlijke financiële schade veroorzaakt.

Inmiddels is bijna 4000 hectare land in vlammen opgegaan, waardoor de landbouwopbrengsten in de regio zijn gedecimeerd en het aantal mensen dat lijdt aan posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en wordt behandeld enorm is toegenomen.

_____________    

ENGLISH

After many months of burning kites, mortar grenades and rocket attacks, some farmers from the area around the Gaza Strip flew to The Hague last night to bring a lawsuit against Hamas before the International Criminal Court

By: Israel Today, September 3, 2018


The lawsuit, filed by the Shurat Hadin organization, is being conducted on behalf of the farmers and 50,000 other people from Israel and around the world who want to join the lawsuit against the highest leaders of Hamas.

The lawsuit focuses on the violations of the Rome Statute, including the use of children in wars, the exploitation of the civilian population as human shields, attacks on the borders of Israel and the burning of civilian land by burning kites.

At the same time, a public special exhibition, opposite the building of the International Criminal Court, shows the damage caused by burning kites, mortar grenades and rocket attacks in the Jewish populated areas around the Gaza Strip.

Since March 2018, terrorists from Gaza have traumatized the population in the border areas around the Gaza Strip by allowing burning kites to fire and projecting missiles and missiles on Israeli territory. These four months have both affected the spiritual well-being of the Israelis and caused considerable financial damage.

In the meantime almost 4000 hectares of land have gone up in flames, as a result of which the agricultural yields in the region have been decimated and the number of people suffering from post-traumatic stress disorder (PTSD) and being treated has increased enormously.