04 september 2018

Het Israëlische nieuwe jaar 5779 staat voor de deur; de statistieken van 5778 - The Israeli new year 5779 is imminent; the statistics of 5778

(Foto: Zachi Evenor) – (Photo: Zachi Evenor)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De staat Israël telt 2,51 miljoen huishoudens; 52.809 paren trouwden, terwijl 14.819 zijn gescheiden

Bron:: JPost, Tamar Beeri,  4 september 2018


Omdat de feestdagen snel naderen en het Joodse jaar 5778 ten einde loopt, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn jaarlijkse tabellen vrijgegeven waarin de bevolking van Israël wordt geanalyseerd.

  • Israël heeft 8,9 miljoen inwoners, waarvan 89% beweert gelukkig te zijn. Deze aantallen omvatten ongeveer 6,6 miljoen Joden (74,4% van de bevolking), ongeveer 1,8 miljoen Arabieren (20,9%) en ongeveer 4% anderen die behoren tot verschillende minderheidsgroepen.
  • Het afgelopen jaar is bewezen dat er een nieuw begin is gemaakt en dat het kleine Midden-Oosten land in ontwikkeling is. Alleen al het afgelopen jaar zijn 25.000 Olim naar Israël verhuisd en zijn er 175.000 baby's geboren.
  • Met 1.215 steden is Israël niet het grootste land; 4,2% van de bevolking in deze steden is werkloos, na een lichte stijging van de werkloosheid in de zomer.
  • Hoewel het land klein is, is reizen eenvoudig, met 4,2 miljoen automobilisten en 3,3 miljoen voertuigen; 70% van de huishoudens in de staat bezit minstens één voertuig.
  • De natie is trots op haar hoog opgeleide onderwijssystemen, vooral op een recent rapport dat vermeld dat, zowel de Technion-universiteit in Haifa als de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem tot de top 100 van universiteiten in de wereld behoren. Over het geheel genomen zijn er 63 instellingen voor hoger onderwijs met 313.000 studenten.

_______________    

ENGLISH

The State of Israel contains 2.51 million households; 52,809 couples got married throughout this year, while 14,819 separated

By: JPost, Tamar Beeri, September 4, 2018


With the holiday season fast approaching and with the Jewish year 5778 coming to an end, the Central Bureau of Statistics has released its annual tables analyzing Israel's population.

  • Israel contains 8.9 million residents, 89% of whom claim to be happy with their lives. These numbers include approximately 6.6 million Jews (which make up 74.4%), approximately 1.8 million Arabs (20.9%) and approximately 4% belonging to other minority groups.
  • This past year has proven to be one of new beginnings and development in the small Middle Eastern country. Throughout this past year alone, 25,000 Olim moved to Israel and 175,000 babies were born.
  • With 1,215 towns, Israel is not the biggest country;  4.2% of the population in these towns is unemployed, following a slight increase in the unemployment rate over the summer.
  • Although the country is small, travel is easy, with 4.2 million drivers and 3.3 million vehicles ; 70% of households in the state own at least one vehicle.
  • The nation is not shy about its high-ranking education systems, especially with the recent report in which both the Technion University in Haifa and the Hebrew University of Jerusalem were ranked in the top 100 universities in the world. Altogether throughout the country, there are 63 higher education institutions with 313,000 students.