05 september 2018

Israël sluit grensovergang met de Gazastrook door oplaaiend geweld - Israel seals off Gaza Strip amid fresh violence

Erez grensovergang (Foto: Joods.nl) - Erez border crossing (Photo: Joods.nl)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Slechts negen dagen nadat de Erez-grensovergang tussen Gaza en Israël was heropend, is deze opnieuw gesloten na gewelddadige Palestijnse rellen langs het grenshek van de kust enclave

Bron: Israel Today Staff, 5 september 2018


Afgelopen dinsdag verzamelden zich honderden Palestijnen zich bij het hek om stenen naar de terminal te gooien en de aanwezige Israëlische soldaten.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei, dat de Erez-grensovergang gesloten blijft totdat alle schade die deze week is veroorzaakt, is hersteld. Hij benadrukte echter dat Israël door zou gaan met het doorlaten van humanitaire goederen en personen die dringend medische hulp nodig hebben.

De Erez-grensovergang is de enige grensovergang voor voetgangers tussen Gaza en Israël. De grensovergangen Kerem Shalom en Karni zijn alleen voor het vervoer van goederen.

_______________

ENGLISH    

Just nine days after Gaza's Erez border crossing was reopened it has again been sealed following a renewal of violent Palestinian riots along the coastal enclave's security fence

By: Israel Today Staff, September 5, 2018


On Tuesday, hundreds of Palestinians gathered at the fence to throw stones at the crossing terminal and the Israeli soldiers manning it.

An Israeli army spokesman said the Erez crossing would remain closed until all the damage caused this week could be repaired. He stressed, however, that Israel would continue to allow the passage of humanitarian goods and people in need of emergency medical attention.

The Erez crossing is the only Gaza border crossing into Israel for pedestrians. The Kerem Shalom and Karni crossings are for the transportation of goods only.