05 september 2018

Agenda topfunctionarissen van Trump deze week in Israël: Syrië en Iran - Agenda top officials of Trump this week in Israel: Syria and Iran

Israëlische soldaten op de Golanhoogten, kijkend naar Syrië (Foto: REUTERS) - Israeli soldiers on the Golanheights, looking towards Syria (Photo: REUTERS)n


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Twee hoge functionarissen die belast zijn met het Amerikaanse beleid inzake Syrië, zullen deze week in Israël aankomen om de recente ontwikkelingen in de Syrische burgeroorlog en de pogingen om de aanwezigheid van Iran in de regio te verwijderen, te bespreken

Bron: Haaretz, Amir Tibon, 1 september 2018


James Jeffrey, speciaal vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Syrië, en Joel Rayburn, plaatsvervangend adjunct-secretaris voor het Midden-Oosten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen tijdens hun reis tevens Jordanië en Turkije bezoeken.

‘Het onderwerp van gesprek concentreert zich op onze gedeelde belangen, wat Syrië betreft, om de veiligheid van Israël te handhaven en tegelijkertijd de destabiliserende activiteit van Iran in de regio tegen te gaan, waarbij tevens wordt benadrukt dat de Verenigde Staten zullen reageren op elke chemische aanval die door het Syrische regime wordt uitgevoerd’, volgens de verklaring.

In Jordanië zullen Jeffrey en Rayburn de Jordaanse koning Abdullah ontmoeten om hem en zijn land te prijzen voor “hun voortdurende medeleven met hen die zijn getroffen door het Syrische conflict”. Jordanië heeft door de Syrische burgeroorlog, miljoenen vluchtelingen opgenomen sinds de oorlog zeven jaar geleden uitbrak.

Het bezoek van Jeffery en Rayburn vindt plaats op hetzelfde moment dat het Assad-regime, gesteund door Iran en Rusland, zich voorbereidt op een groot militair offensief in de provincie Idlib in het Noordwesten van Syrië, één van de laatste bolwerken van de soennitische rebellen in Syrië.

Verwacht wordt dat een veldslag in Idlib duizenden levens zal eisen. De twee Amerikaanse functionarissen zullen tijdens hun reis het Amerikaanse standpunt herhalen dat ‘een militair offensief in Idlib de crisis in Syrië en in de regio zal doen escaleren, het leven van Syrische burgers in gevaar zal brengen en de civiele infrastructuur zal vernietigen’.

In de afgelopen weken hebben hoge Amerikaanse functionarissen verklaard dat, hoewel zowel Rusland als de Verenigde Staten het eens zijn met het standpunt van Israël dat Iran uit Syrië moet vertrekken, het onrealistisch is dat Rusland op dit moment Iran kan dwingen Syrië te verlaten. Dit probleem zal naar verwachting ook in de besprekingen aan bod komen tijdens het bezoek van de twee afgezanten.

_______________

ENGLISH    

Two senior Trump administration officials in charge of U.S. policy on Syria, will arrive in Israel this week to discuss recent developments in the Syrian civil war and the attempts to remove Iran's presence in the region

By: Haaretz, Amir Tibon, September 1, 2018


James Jeffrey, State Department's special representative for Syria, and Joel Rayburn, Deputy Assistant Secretary for Near Eastern Affairs at the State Department, will also visit Jordan and Turkey during their trip

‘The discussion will focus on our shared interest, in reference to Syria, in maintaining Israel’s security while countering Iran’s destabilizing activity throughout the region. They will also underscore that the United States will respond to any chemical weapons attack perpetrated by the Syrian regime’, according to the statement.

In Jordan, Jeffrey and Rayburn are expected to meet Jordanian King Abdullah and commend him and his country for “their continued compassion for those affected by the Syrian conflict”. Jordan has taken in millions of refugees from the Syrian civil war since it broke out seven years ago.

Jeffery and Rayburn's visit will take place at the same time that the Assad regime, backed by Iran and Russia, is preparing for a major military offensive against the Idlib province in northwest Syria, one of the last strongholds of the Sunni rebels in Syria.

A battle in Idlib is expected to claim thousands of lives. The two U.S. officials will reiterate during their trip the American position that ‘a military offensive in Idlib will escalate the crisis in Syria and the region, risk the lives of humanitarians and Syrian civilians, and destroy civilian infrastructure’.

In recent weeks, senior U.S. officials have stated that while both Russia and the United States agree with Israel's position that Iran needs to get out of Syria, it is unrealistic for Russia to force Iran out of the country at the current time. This issue is also expected to come up in the discussions during the two envoys' visit.