07 september 2018

Iraanse journalist interviewt Israëlische minister van Defensie - Iranian journalist interviews Israel's Defense Minister

Minister Liberman (rechts) met de Iraanse journalist  (Foto: Ariel Hermoni/Israëlisch ministerie van Defensie) - Minister Liberman (right) with the Iranian journalist  (Photo: Ariel Hermoni / Israeli Ministry of Defense)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Er gebeurde iets behoorlijk ongekend deze week - een Iraanse journalist was in Israël om minister van Defensie, Avigdor Liberman, te interviewen

Bron: Redactie Israel Today, 7 september 2018


Voor het eerst is een vooraanstaande Iraanse journalist naar Israël gekomen voor een interview met minister van Defensie, Avigdor Liberman. Het interview vond deze week plaats op het kantoor van de minister van Defensie op de basis 'Kirya' in Tel Aviv.

De interviewer was Mehrad Mirdamadi, hoofdredacteur van Radio Farda ('Morgen' in het Farsi, de officiële taal van Iran), die vanuit Praag uitzendt en miljoenen Iraniërs bereikt.

In het interview, dat deels in het Farsi en deels in het Engels werd gehouden en donderdagmorgen op de website van Radio Farda in het Farsi werd gepubliceerd, vroeg Mehrad Mirdamadi aan de minister van Defensie of hij een boodschap had voor de Iraanse burgers.

'We hopen dat onze boodschap heel duidelijk is. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Iran probeert een militaire bases in Syrië op te zetten of andere sjiitische milities te steunen in het bedreigen van Israël. Iran is een soeverein land en het heeft het recht om diplomatieke en economische betrekkingen met Syrië te onderhouden, maar we zullen nooit akkoord gaan met een Iraanse militaire aanwezigheid op Syrische bodem en we zullen alle pogingen van Iran om Israël te schaden, doorkruisen", zei Liberman.

De Israëlische minister van Defensie deed een beroep op het Iraanse volk, om de agenda van hun extremistische leiders te verwerpen:

“Iran investeert in terreur in plaats van te werken voor de jongere generatie. In plaats van de economie en de wetenschap te ontwikkelen, investeert het Iraanse regime alleen in militaire oefeningen en terrorisme. Het is een fanatiek regime dat tot nu toe meer dan 13 miljard dollar heeft verspild en jaarlijks meer dan 2 miljard dollar uitgeeft aan de financiering van terrorisme in het hele Midden-Oosten, wat in strijd is met de belangen van het Iraanse volk. Waarom investeert een land met één van de grootste oliereserves ter wereld zo veel in een nucleair programma en de ontwikkeling van ballistische raketten?”

_____________

ENGLISH

Something rather unprecedented happened this week - an Iranian journalist was in Israel to interview Defense Minister Avigdor Liberman

By: Israel Today Staff, September 07, 2018


For the first time, a prominent Iranian journalist came to Israel for an interview with Defense Minister Avigdor Liberman. The interview took place at the Defense Ministry headquarters, known as the "Kirya," in the heart of Tel Aviv.

Journalist Mehrad Mirdamadi, editor of Radio Farda (‘Tomorrow’ in Farsi), operates out of Prague, and his broadcasts reach millions of Iranians, both in the Islamic Republic and around the world.

In the interview, which was partly in Farsi and partly in English and was published on the website of Radio Farda in Farsi on Thursday morning, Mirdamadi asked Liberman what he'd like to say to the people of Iran.

Liberman responded that, "we hope that our message is very clear. We will do everything to prevent Iran from establishing a military foothold in Syria or helping other Shiite militias there to threaten Israel. Iran is a sovereign country and has the right to maintain diplomatic and economic relations with Syria, but we will never agree to an Iranian military presence on Syrian soil, and we will thwart all Iranian efforts to harm Israel”.

In appealing to average Iranians to reject the agenda of their extremist leaders, Liberman added:

"Iran is investing in terror, instead of working for the younger generation. Instead of developing the economy and science, the Iranian regime invests only in military exercises and violence. It is a fanatic regime, which to date has wasted more than $13 billion, and every year there are more than $2 billion for the financing of terrorism throughout the Middle East, which is contrary to the interests of the Iranian people. Why does a country with such vast oil reserves need to invest so much in a nuclear program and the development of long-range ballistic missiles?"