09 september 2018

‘En breng hem bij zijn volk’, 23 september 2018 - 'And bring him to his people', September 23rd, 2018

Bid mee voor de terugkeer van de lichamen van Hadar (L) en Oron, gesneuveld in 2014 (Foto: Facebook) - Pray for the return of the bodies of Hadar (L) and Oron, who died in 2014 (Photo: Facebook)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Internationale gebedsdag voor Hadar en Oron

Bron: Amit Barak

 

Zondag 23 september. Bijna 50 geloofsgemeenschappen van over de hele wereld doen al mee

Doe met ons mee via http://joininprayer.world/ of stuur een mail naar Amit Barak, amitbarak1@gmail.com

Amit Barak (Foto: LinkedIn)
“We wensen jullie allemaal, EEN GELUKKIG NIEUWJAAR, שנה טוב ומתוקה”, namens Amit Barak

 • SILOAM - BRUGGEN BOUWEN, Amit Barak
 • Consultant voor de opbouw van relaties tussen Israël en de christelijke wereld, christenen in dienst bij de IDF en christelijke integratie in de Israëlische samenleving
 • Tel: + 972-55-6611685
 • שילוח - בונים גשרים, עמית ברק
 • יועץ ליחסים בין ישראל לעולם הנוצרי, גיוס נוצרים לצה"ל והשתלבות בחברה הישראלית.
 • 055-6611685

----------

Er gaat tevens een petitie rond over o.a. Hadar en Oron. Met deze handtekeningenactie wordt een beroep op de Nederlandse Regering en de Europese Unie gedaan, om op Hamas en de Palestijnse Autoriteit druk te gaan uitoefenen, zodat de lichamen van de twee gesneuvelde soldaten van de IDF, Lt. Hadar Goldin en 1e Sgt. Oron Shaul, thuiskomen en dat de gevangen Israëlische burgers, Avera Mengistu, Hisham al-Sayed en Jumaa Ibrahim Abu-Ghanima worden vrijgelaten.

De link van deze petitie: https://www.petities24.com/de_...

______________

ENGLISH

International Day of Prayer for Hadar & Oron

By: Amit Barak


September, Sunday 23rd. Nearly 50 ministries from all around the world already joined

Join us through http://joininprayer.world or send a mail to Amit Barak, amitbarak1@gmail.com

Amit Barak (Photo: LinkedIn)
“We wish you all A HAPPY NEW JEWISH YEAR, שנה טוב ומתוקה”, on behalf of Amit Barak

 • SILOAM - BUILDING BRIDGES, Amit Barak
 • Consultant on Relations between Israel and the Christian world, Christians enlistment in the IDF and Christians integration in Israeli society
 • +972-55-6611685
 • שילוח - בונים גשרים, עמית ברק
 • יועץ ליחסים בין ישראל לעולם הנוצרי, גיוס נוצרים לצה"ל והשתלבות בחברה הישראלית.
 • 055-6611685

----------

There is also a petition about, among others, Hadar and Oron. With this signing action, an appeal is made to the Dutch Government and the European Union, to exert pressure on Hamas and the Palestinian Authority, so that the bodies of the two fallen soldiers of the IDF, Lt. Hadar Goldin and 1st Sgt. Oron Shaul, will be brought home and that the captured Israeli civilians, Avera Mengistu, Hisham al-Sayed and Jumaa Ibrahim Abu-Ghanima, are released.

The link of this petition: https://www.petities24.com/de_...