09 september 2018

Gaza adolescent daagt IDF soldaten uit en wordt neergeschoten - Gazan youth throws rocks, taunts IDF soldiers, gets Shot

Neergeschoten Gaza adolescent, 7 september 2018, (Foto: JNI Media, screenshot) - Gazan youth shot down, September 7, 2018 / (Photo: JNI Media, Screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

‘De Heer had namelijk alle volken zo eigenzinnig gemaakt dat ze, hoe dan ook, oorlog tegen Israël wilden voeren. Daarom hoefden de Israëlieten die volken niet te sparen en konden ze die vernietigen. Ja, zo konden ze die volken uitroeien, zoals de Heer aan Mozes had opgedragen’, Jozua 11:20

Bron: JNI Media 9, september 2018

 

Ahmad Masabah Abu Tayur, 16, stierf op zaterdagochtend door de verwondingen die hij vrijdag had opgelopen door het IDF geschut tijdens de rellen van afgelopen vrijdag; Ahmad gooide met stenen in het gebied van Rafah, volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza.

In een video gepost op de sociale netwerken, kan men Abu Tayur zien op het moment dat hij met stenen gooide naar de IDF soldaten, zich omkeert om meer stenen te verzamelen en te gooien, dan op en neer springt, zwaait, in zijn handen klapt, en dan wordt neergeschoten en op de grond valt.   

De officiële woordvoering van de IDF zei in reactie daarop: "tijdens de gewelddadige rellen langs het grenshek met de Gazastrook, hebben de IDF soldaten gereageerd op de demonstranten die gebruik maakten van allerlei materialen en heeft de IDF gehandeld in overeenstemming met de gedragsregels die gelden in het geval dat men het grenshek wil saboteren en geprobeerd wordt IDF soldaten aan te vallen. Relschoppers verbrandden autobanden en gooiden stenen, molotovcocktails en een handgranaat naar de IDF soldaten. We zijn bekend met de berichten over twee doden die hebben deelgenomen aan de gewelddadige rellen van afgelopen vrijdag. Deze situaties zullen worden onderzocht door de verantwoordelijke commando’s. De situaties waarin de Palestijnen werden gedood, zullen tevens worden getoetst aan de onderzoekprocedure van de Algemene staf ".

De IDF arresteerde zaterdagochtend vier Arabieren die probeerden het grenshek in de Noordelijke Gazastrook te doorbreken en nam ze mee voor ondervraging. Volgens de IDF woordvoerder waren ze in het bezit van een mes en een bijl.

Ongeveer 7.000 Arabieren namen deel aan de rellen van vrijdag aan de grens met de Gazastrook. 30 Arabieren raakten gewond door scherp geschut van de IDF en 64 raakten gewond door de haastige menigte en door het inhaleren van traangas. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza werden 37 gewonden geëvacueerd naar ziekenhuizen in de Gazastrook en werden de overige gewonden ter plekke behandeld.

De rellen van afgelopen vrijdag zijn op donderdag aangespoord door het hoofd van Hamas in Gaza, Yahya Sinwar.

_____________    

ENGLISH    

‘For it was Hashem‘s doing to stiffen their hearts to give battle to Yisrael, in order that they might be proscribed without quarter and wiped out, as Hashem had commanded Moshe’, Joshua 11:20 (The Israel Bible™)

By: JNI Media, September 9, 2018

 

Ahmad Masabah Abu Tayur, 16, died on Saturday morning of wounds he had sustained on Friday from IDF fire in a rock throwing riot in the Rafah area, according to the Gaza Health Ministry.

In a video posted on the social networks, one can see Abu Tayur throwing rocks at IDF soldiers, turning around to collect and throw more rocks, than jumps up and down, waving and clapping his hands in a taunt, then being shot and dropping to the ground.  

The IDF Spokesperson’s Office said in response: “During the violent riots along the Gaza Strip fence yesterday, IDF soldiers responded using demonstration dispersing means and acted in accordance with the rules of engagement in response to attempts to sabotage the fence and harm IDF forces. Rioters burned tires, and threw stones, Molotov cocktails and a hand grenade at the forces. We are familiar with the claim about two dead who had taken part in last Friday’s violent riot. Those events will be investigated by the relevant command echelons. The cases in which Palestinians were alleged killed will also be transferred to the General Staff investigation mechanism”.

The IDF arrested four Arabs who tried to cross the security fence in the northern Gaza Strip Saturday morning and they were taken for interrogation. According to the IDF Spokesperson’s Office, a knife and an ax were found on their persons.

Some 7,000 Arabs took part in Friday’s riots on the Gaza Strip border. 30 Arabs were injured by live ammunition and 64 were injured by the rushing crowds and tear gas inhalation. According to the Health Ministry in Gaza, 37 wounded were evacuated to hospitals in the Gaza Strip and the rest were treated on site.

The riots had been urged on Thursday by Hamas chief in Gaza, Yahya Sinwar.