10 september 2018

Trump’s Nieuwjaarswens en twee wensen uit onverwachte hoek - Trump’s New Year greeting and two surprises

(Foto: het IYYUN centrum - Photo: the IYYUN Center)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

President Donald Trump plaatste zijn Nieuwjaarswens op Facebook met de woorden "alle Joodse mensen in de Verenigde Staten en over de hele wereld, een 'zoet' en vredig Nieuwjaar gewenst!"

Bron: Debka, 10 september 2018


De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, zei op Twitter: "Terwijl de zon plaats maakt voor de maan, wens ik al mijn Joodse landgenoten en Joden over de hele wereld een heel gelukkig Nieuwjaar, gevuld met vrede en harmonie. Gelukkige Rosh Hashanah”.

En niet minder verrassend bracht de Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, op zondag zijn uitgebreide en warme wensen over aan de Joodse gemeenschap die Rosh Hashanah vierde in Turkije en de rest van de wereld. "We zijn leden van een diepzinnige beschaving, die een groot belang hecht aan de vrijheid van religie en geloof. Sociale, culturele, religieuze en menselijke diversiteit wordt als rijkdom beschouwd”, zei Erdogan volgens het persbureau Anadolu.

_____________

ENGLISH

President Donald Trump posted his greetings on Facebook to wish “all Jewish people in the United States and around the world a sweet and peaceful New Year!”

By: Debka, Sep 10, 2018


Iran’s foreign minister Mohammad Javad Zarif had this to say on Twitter: “As the sun gives way to the moon, I wish all my Jewish compatriots and Jews worldwide a very Happy New Year filled with peace and harmony. Happy Rosh Hashanah".

And no less surprising, Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Sunday extended his warm wishes to the Jewish community celebrating Rosh Hashanah in Turkey and around the world. “We are members of a deep civilization, who give great importance to freedom of religion and belief, and consider social, cultural, religious and human diversity as wealth", said Erdogan, according to the Anadolu news agency.