10 september 2018

VS kondigen sluiting van PLO-kantoor in Washington aan - US to announce closure of PLO office in Washington

De Palestijnse vlag op de kantoren van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in Washington, DC  (Foto: Mandel Ngan / AFP / Getty Images via JTA) - The Palestinian flag on the offices of the Palestine Liberation Organization in Washington, DC  (Photo: Mandel Ngan/AFP/Getty Images via JTA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

WSJ citeert de woorden van John Bolton, namelijk dat de actie het resultaat is van de afwijzing door de Palestijnen van de vredesinspanningen door de VS en de Palestijnse oproep tot het onderzoeken van Israël bij het Internationaal Strafhof

Bron: TOI STAFF, 10 september 2018


Vandaag zullen de Verenigde Staten de sluiting aankondigen van het kantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in Washington, terwijl de regering-Trump de druk op de Palestijnen opvoert n.a.v. hun afwijzing van de Amerikaanse vredesinspanningen.

Het besluit om het kantoor te sluiten, dat fungeert als de informele ambassade van de Palestijnse Autoriteit in de VS, is ook te wijten aan de Palestijnse oproep om Israël te laten onderzoeken bij het Internationaal Strafhof, meldde The Wall Street Journal (WSJ) gisteren.

Het bericht van WSJ werd later bevestigd door een Palestijnse topambtenaar.

Het verwachte besluit komt na de verlaging van de VS-gelden in de afgelopen weken aan een aantal hulpprogramma's voor Palestijnen, en de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump, dat hij pas de financiële steun zal hervatten als de Palestijnen instemmen met een vredesakkoord met Israël.

De sluiting zal worden aangekondigd in een toespraak voor een conservatieve juridische groep door National Security Adviser John Bolton, volgens WSJ, en in een formele verklaring later op maandag door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De Verenigde Staten zullen altijd naast Israël, onze vriend en bondgenoot, staan”, zal Bolton naar verluidt zeggen. "De Trump-regering zal het PLO-kantoor sluiten wanneer de Palestijnen weigeren stappen te ondernemen om directe en zinvolle onderhandelingen met Israël te beginnen”.

_____________

ENGLISH

WSJ quotes draft of speech by John Bolton saying move is due to Palestinians’ rejection of US peace efforts and their calls for probe of Israel at ICC

By: TOI STAFF, September 10, 2018


The United States is set to announce the closure of the Palestinian Liberation Organization’s mission in Washington on Monday as the Trump administration ramps up its pressure campaign on the Palestinians over their rejection of US peace efforts.

The decision to shutter the office, which acts as the Palestinian Authority’s de facto embassy in the US, is also due to Palestinian calls for Israel to be investigated at the International Criminal Court, The Wall Street Journal reported Sunday.

The report was later confirmed by a top Palestinian official.

The expected move comes after the US cut funding in recent weeks to a number of aid programs for Palestinians and on the heels of US President Donald Trump’s remarks that he’ll only resume financial support if the Palestinians agree to a peace deal with Israel.

The closure will be announced in a speech to a conservative legal group by National Security Adviser John Bolton, according to the Journal, and in a formal declaration later Monday by the State Department.

“The United States will always stand with our friend and ally, Israel,” he will reportedly say. “The Trump administration will not keep the office open when the Palestinians refuse to take steps to start direct and meaningful negotiations with Israel.”