12 september 2018

​Verhuis Zwitserse ambassade naar Jeruzalem: 20.000 handtekeningen – Move Swiss embassy to Jerusalem: 20,000 signatures

Foto: Curious Expeditions / CC2.0 Flickr.com - Photo: Curious Expeditions / CC2.0 Flickr.com

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Federaal Democratische Unie, een partij in het Zwitserse parlement, overhandigde onlangs een petitie met 20.000 handtekeningen aan de regering, waarin wordt opgeroepen om de Zwitserse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen

Bron: Christenen voor Israël, 6 september 2018

______________

ENGLISH

The Federal Democratic Union, a party in the Swiss parliament, recently handed over a petition with 20,000 signatures to the government, calling for the Swiss embassy to move to Jerusalem

By: Christians for Israel, September 6, 2018