13 september 2018

​Palestijnen verklaren Trump tot vijand, dreigen met explosie van geweld - Palestinians declare Trump their enemy, threaten explosion of violence

VS President Donald Trump (Foto: Israel Today) – US President Donald Trump (Photo: Israel Today)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit hebben gewaarschuwd, dat hun volk zal reageren op de nieuwste ontwikkelingen in het buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Donald Trump op, blijkbaar, de enige manier waarop zij weten hoe - met een explosie van geweld

Bron: Israel Today Staff, 12 september 2018


Eerder deze maand heeft Trump zijn belofte gehouden om alle Amerikaanse financiering aan UNRWA, het VN-orgaan opgericht voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem, een van de belangrijkste wegversperringen voor vrede, stop te zetten. Vervolgens zorgde hij ervoor dat de VS geen hulp meer gaf aan Palestijnse ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem, naar verluidt vanwege de weigering van de Palestijnse Autoriteit om vredesgesprekken met Israël te voeren. Deze week legde Trump ‘de kers op zijn bijzondere taart’ door de sluiting te bevelen van de Palestine Liberation Organisation (PLO)-kantoren in Washington, DC.

Naar aanleiding van Israëls Channel 10 News, haalden Palestijnse functionarissen uit naar Trump en dreigden dat zijn beleid meer bloedvergieten voor Israël zou betekenen.

"Trump is een vijand van het Palestijnse volk en een vijand van vrede geworden", zeiden de Palestijnen. "De Amerikaanse president moedigt terreur en extremisme aan met zijn beleid dat kan leiden tot geweld in de regio, en zal exploderen in de ogen van Israël en de VS”.

_____________

ENGLISH

Palestinian Authority officials have warned that their people will respond to US President Donald Trump's latest foreign policy moves in, apparently, the only way they know how–with an explosion of violence 

By: Israel Today Staff, September 12, 2018


Earlier this month, Trump made good on his promise to cut all American funding to UNRWA, the United Nations body set up to perpetuate the Palestinian refugee issue, one of the major roadblocks to peace. He then slashed aid to Palestinian hospitals in East Jerusalem, purportedly over the Palestinian Authority's refusal to conduct peace talks with Israel. This week, Trump put 'the icing on this particular cake' by ordering the closure of the Palestine Liberation Organization (PLO) offices in Washington, DC.

In remarks to Israel's Channel 10 News, Palestinian officials lashed out at Trump, and threatened that his policies would mean more bloodshed for Israel.

"Trump has become an enemy of the Palestinian people and an enemy of peace", said the Palestinians. "The American president is encouraging terror and extremism with his policies that could lead to violence in the region, which will explode in the faces of Israel and the US".