14 september 2018

IDF laat een zware bom, geplaatst bij grenshek met Gaza, ontploffen en verijdelt de aanval - IDF says it detonated large bomb placed on Gaza fence, foiling attack

Een geïmproviseerde bom die langs het Zuidelijk deel van het grenshek met Gaza werd geplaatst door Palestijnen, kort voordat het door het Israëlische leger gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht op 13 september 2018 (Foto: Israel Defense Forces) - An improvised explosive device placed along the southern Gaza security fence by Palestinians shortly before it was detonated by the Israeli military in a controlled blast on September 13, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het leger zegt dat, omdat het IED (improvised explosive device) werd geplaatst tijdens de recente oproer, dit bewijst dat Hamas probeert om grensconflicten gaande te houden, ondanks staakt-het-vuren gesprekken

Bron: TOI Staff, JUDAH ARI GROSS, 13 september 2018


“Het Israëlische leger liet donderdag gecontroleerd een grote bom ontploffen die door Palestijnen tijdens een recente rel langs het veiligheidshek met Gaza was geplaatst”, aldus het leger.

De Israel Defense Forces zei, dat de plaatsing van de geïmproviseerde bom heeft aangetoond, dat de in Gaza heersende Hamas terreurgroep probeert de confrontaties langs de grens in stand te houden, ondanks de lopende staakt-het-vuren gesprekken met Israël.

De grote IED, die in een blauwe jerrycan was geplaatst, werd eerder deze week gevonden door de IDF naast het veiligheidshek in de Zuidelijke Gazastrook.

“Op donderdagochtend vernietigde het leger de bom via een gecontroleerde explosie”, zei het leger. "De cel van terroristen die het explosief hebben aangebracht, was van plan om IDF soldaten te verwonden en de operaties van de strijdkrachten in het gebied te verijdelen", zei het leger. "IDF soldaten verijdelden de poging tot de terreuraanslag. Er vielen geen gewonden en er werd geen schade veroorzaakt”, voegde het leger er in een verklaring aan toe.

Volgens de IDF werd de bom langs het hek geplaatst tijdens een rel eerder deze week.

"Het aanbrengen van het explosief door de terroristische cel tijdens het plaatsvinden van een gewelddadige demonstratie, is bewijs dat de terreurgroep Hamas zich inspant om het conflict in het grensgebied te handhaven en IDF soldaten te verwonden, terwijl inwoners van de Gazastrook worden gebruikt als menselijke schilden en als dekmantel voor terroristische activiteiten”, verklaarde het leger.

“Op maandag kwamen enkele duizenden Palestijnen in opstand bij het grenshek met Gaza, staken autobanden in brand en gooiden stenen naar IDF soldaten”, zei het leger.

Een jonge Palestijn gebruikt een katapult om stenen naar Israëlische troepen te gooien tijdens schermutselingen langs de grens tussen Israël en de Gazastrook (Foto: AFP / Said Khatib)


Als reactie daarop hebben Israëlische troepen traangas afgevuurd en, in sommige gevallen, met scherp geschoten op de Palestijnse relschoppers, volgens de IDF.

Er werden aan beide kanten geen significante gewonden gemeld.

______________

ENGLISH

Military says IED planted during recent riot proves Hamas is trying to keep border clashes going, despite ceasefire talks

By: TOI Staff,  JUDAH ARI GROSS, September 13, 2018


The Israeli military on Thursday detonated a large bomb that had been placed along the Gaza security fence by Palestinians during a recent riot, the army said.

The Israel Defense Forces said the placement of the improvised explosive device showed that the Gaza-ruling Hamas terror group was trying to keep up the clashes along the border, despite the reported ongoing ceasefire talks with Israel.

The large IED, which was placed inside a blue jerrycan, was found earlier this week by the IDF next to the security fence in the southern Gaza Strip.

"On Thursday morning, the military destroyed the bomb in a controlled explosion", the army said. “The cell of terrorists that planted the explosive device planned to injure IDF soldiers and interrupt the operations of forces working in the area", the army said. “IDF soldiers foiled the attempted terror attack. There were no injuries, and no damage was caused", the military said in a statement.

According to the IDF, the bomb was placed along the fence during a riot earlier in the week.

“The planting of the explosive device by the terrorist cell under the cover of a violent demonstration is further evidence that the Hamas terror group is working to maintain the conflict in the fence area and to injure IDF soldiers, while using residents of the Gaza Strip as human shields and as cover for terrorist activities", the army said.

"On Monday, several thousand Palestinians rioted along the Gaza security fence, burning tires and throwing rocks at IDF troops on the other side", the army said.

A young Palestinian uses a slingshot to hurl stones at Israeli forces during clashes along the border between Israel and the Gaza Strip (Photo: AFP/Said Khatib)


In response, Israeli troops fired tear gas canisters and, in some cases, live gunshots at the Palestinian rioters, according to the IDF.

No significant injuries were reported on either side.