14 september 2018

Hamas heeft sinds 2016, 17.000 kinderen gebruikt om tegen Israël te vechten - Hamas has used 17,000 children since 2016 to fight against Israel

JIJ procureur Uri Morad (Foto: Rena Nikolson) - JIJ attorney Uri Morad  (Photo: Rena Nikolson)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Jerusalem Institute for Justice dient aanklacht in bij ICC tegen Hamas leider, Ismail Haniyeh, i.v.m. het inzetten van kinderen als menselijke schilden en kindsoldaten

Bron: Arutz Sheva Staff, 14 september 2018


Het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) heeft een aanklacht bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag ingediend jegens Hamas leider, Ismail Haniyeh.

In de aanklacht citeert JIJ getuigenissen, waaruit blijkt dat Haniyeh twee belangrijke oorlogsmisdaden beging:

  • ten eerste gebruikte hij kinderen onder de leeftijd van 15 jaar voor militaire doeleinden, gebruikte ze als kindsoldaten en voerde via hen terreuraanslagen uit
  • ten tweede gebruikte Haniyeh kinderen consequent als menselijke schilden en als militaire doelen

Het totaal aantal kinderen dat sinds 2016 door Hamas wordt misbruikt, bedraagt momenteel 17.000.

Haniyeh wordt ook beschuldigd van massale en consistente martelingen en van moord, uitgevoerd door de ‘interne veiligheidstroepen’ van Hamas in Gaza.

JIJ procureur Uri Morad, die de aanklacht indiende, zei dat de verzamelde getuigenissen goed werden ontvangen door de vertegenwoordigers van de afdeling Informatie en onderzoek van het ICC.

"Het hele proces van indiening was zeer efficiënt en goed georganiseerd, en we hadden de indruk dat we het vertrouwen hadden gewonnen van degenen die de aanklacht in ontvangst namen”, zei hij. "Ik geloof dat deze aanklacht, die het Jerusalem Institute for Justice heeft ingediend, eerlijk en zonder vooringenomenheid zal worden behandeld”.

_____________

ENGLISH    

Jerusalem Institute for Justice submits request to sue Hamas leader Ismail Haniyeh for using children as child soldiers, human shields

Arutz Sheva Staff, September 14, 2018


The Jerusalem Institute of Justice (JIJ) completed a a request to the International Criminal Court (ICC) in Hague, asking to sue Hamas leader Ismail Haniyeh.

In the request, JIJ cites testimonies showing that Haniyeh committed two main war crimes:

  • firstly, he used children under the age of 15 for military purposes, using them both as child soldiers and to carry out terror attacks
  • secondly, Haniyeh consistently used children as human shields and as military targets

The total number of children misused by Hamas since 2016 currently stands at 17,000.

Haniyeh is also charged with widescale and consistent use of torture and illegal killing, carried out by Hamas' 'internal security forces' in Gaza.

JIJ attorney Uri Morad, who submitted the request, said the testimonies collected have received praise from representatives of the ICC's department of information and research.

"The entire process was very efficient and organized, and we felt like we had the trust of those receiving the request", he said. "I believe that this suit, which the Jerusalem Institute for Justice has submitted, will be dealt with fairly and without bias".