15 september 2018

Toepassing van militaire wetgeving op Frans-Amerikaanse staatsburger, na confrontatie op Westelijke Jordaanoever - French-US citizen held under military law, after West Bank clash

De Israëlische veiligheidstroepen in conclaaf met de Frans Amerikaanse demonstrant, Frank Romano, op 14 september 2018, tijdens een protest tegen de verwachte ontruiming van het gehucht Khan al-Ahmar, op de Westelijke Jordaanoever  (Foto: AFP  / ABBAS MOMANI) - Israeli security forces scuffle with American-French protester Frank Romano on September 14, 2018, during a protest against the expected demolition of the Bedouin village of Khan al-Ahmar in the West Bank (Photo: AFP / ABBAS MOMANI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De detentietijd van Frank Romano zou zijn verlengd door een 'uitzonderlijke' toepassing van de militaire wetgeving; zijn advocaat kan niet bevestigen of haar cliënt in hongerstaking is

Bron: TOI STAFF en AGENCIES, 15 september 2018


Een Frans-Amerikaanse universiteitsprofessor, die vrijdag werd gearresteerd tijdens een demonstratie bij een Bedouin gehucht op de Westoever i.v.m. de geplande ontruiming door Israël, wordt tot maandag vastgehouden, zei zijn advocaat.

Gaby Lasky zei zaterdag dat haar cliënt, Frank Romano, werd vastgehouden in een gevangenis in Jeruzalem en dat de politie had verklaard, dat hij maandag voor een Israëlische militaire rechtbank moet verschijnen.

"Op een zeer uitzonderlijke manier is de militaire wetgeving die op de Westelijke Jordaanoever wordt gehandhaafd, toegepast op Frank Romano, die wordt beschuldigd van het belemmeren van acties van de Israëlische politie en soldaten. De maximale tijd voordat hij voor een rechter wordt voorgeleid, is nu 96 uur”, zei Lasky tegen AFP.

Ze voegde eraan toe, dat de Israëlische wet vereist, dat burgers en toeristen niet langer dan 24 uur worden vastgehouden voordat ze voor een rechter moeten verschijnen en dat ze een Israëlische rechter zal vragen om in te grijpen, zodat de zaak van haar cliënt wordt bekeken volgens de Israëlische wet.

Volgens B'Tselem, een Israëlische NGO met als werkgebied de Westelijke Jordaanoever, is Romano begonnen aan een hongerstaking en wil deze volhouden totdat is besloten om het gehucht niet te ontruimen.

Lasky vertelde AFP, dat ze de hongerstaking van haar cliënt niet kon bevestigen.

_____________

ENGLISH

Frank Romano’s detention time allegedly extended through the ‘exceptional’ application of military legislation; lawyer unable to confirm if client has undertaken a hunger strike

By: TOI STAFF and AGENCIES, September 15, 2018


A French-American university professor, who was arrested Friday during a protest at a Bedouin village in the West Bank slated for demolition by Israel, is being detained until Monday, his lawyer said.

Gaby Lasky said Saturday that her client, Frank Romano, was being held in a Jerusalem jail, and that police said he would appear before an Israeli military court on Monday.

“In a very exceptional way, military legislation that is enforced in the West Bank has been applied to Frank Romano, who is accused of obstructing the action of Israeli police and soldiers, so that the maximum time before comes before a judge is 96 hours", Lasky told AFP.

She added that Israeli law requires civilians and tourists be held no longer than 24 hours before seeing a judge and that she will ask for an Israeli judge to intervene so that her client’s fate is decided under Israeli law.

According to B’Tselem, an Israeli NGO working in the West Bank, Romano has started a hunger strike and will continue until the abandonment of the decision to raze the Bedouin village.

Lasky told AFP she was unable to confirm the hunger strike.