19 september 2018

​Trump wenst Joodse volk zegeningen toe voor Yom Kippur - Trump offers blessings to Jewish people for Yom Kippur

Witte Huis senior adviseur Jared Kushner, links, kijkt toe hoe de Amerikaanse president Donald Trump, zijn schoonvader, op 22 mei 2017 de Westelijke muur bezoekt in het oude gedeelte van Jeruzalem (Foto: AFP/Mandel Ngan) - White House senior adviser Jared Kushner, left. watches as US President Donald Trump, his father-in-law, visits the Western Wall in Jerusalem's Old City on May 22, 2017 (Photo: AFP/Mandel Ngan)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In een verklaring zegt de Amerikaanse president, dat hij bidt voor alle Joden om in het Boek des Levens te worden opgeschreven

Bron: TOI STAFF, 18 september 2018


De Amerikaanse president Donald Trump wenste dinsdag het Joodse volk zijn zegeningen toe, namens zichzelf en zijn vrouw Melania, voorafgaand aan de High Holiday of Yom Kippur, de traditionele verzoendag.

"Melania en ik brengen onze hartelijke groeten over aan alle Joodse mensen op Yom Kippur, de heiligste dag van het Joodse geloof", schreef Trump in een verklaring.

"Yom Kippur is een dag van verzoening, gebed en vasten, en is de laatste dag van de Tien Dagen van Berouw. Yom Kippur biedt de gelegenheid dichter bij God te komen door de beoefening van teshuva, in overeenstemming met de woorden uit Leviticus: ‘Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden’''.

"Melania en ik bidden dat jullie allemaal worden opgeschreven in het Boek des Levens en hopen, dat deze periode van reflectie en bekering leidt tot een diepere relatie met God. We sturen jullie onze beste wensen voor een betekenisvol Yom Kippur en een Gmar Chatima Tova", besloot de president.

Ivanka Trump, de dochter van de president, bekeerde zich in 2009 tot het Orthodoxe Judaïsme, in de aanloop naar haar huwelijk met Jared Kushner.

_____________

ENGLISH    

In statement, US president says he prays for all Jews to be inscribed in the Book of Life

By: TOI STAFF, September 18, 2018


US President Donald Trump offered his blessings to the Jewish people Tuesday on behalf of himself and his wife Melania ahead of the High Holiday of Yom Kippur, the traditional day of atonement.

“Melania and I send our warmest greetings to all Jewish people on Yom Kippur, the holiest day of the Jewish faith”, Trump wrote in a statement.

“Yom Kippur is a day of atonement, prayer and fasting, and is the last day of the Ten Days of Repentance. Yom Kippur provides an opportunity to draw nearer to God through the practice of teshuva in accordance with the words of Leviticus: ‘For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall ye be clean before the Lord’”.

“Melania and I pray that you are all inscribed in the Book of Life and hope this period of reflection and repentance leads to a deeper relationship with God. We send our best wishes for a meaningful Yom Kippur and a Gmar Chatima Tova”, the president concluded.

Ivanka Trump, the president’s daughter, converted to Orthodox Judaism in 2009 in ahead of her marriage to Jared Kushner.