20 september 2018

​Satellietbeelden tonen resultaten van de Israëlische aanval bij Latakia in Syrië - Images reveal results of Israeli strike near Syria's Latakia

Een geannoteerd satellietbeeld laat de resultaten zien van een Israëlische luchtaanval op een Syrische militaire faciliteit in Latakia op 17 september 2018 (Imagesat International ISI) - An annotated satellite image showing the results of an Israeli air strike on a Syrian military facility in Latakia on September 17, 2018 (Imagesat International ISI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nieuwe satellietbeelden onthullen de resultaten van de Israëlische luchtaanvallen die afgelopen maandag een kortdurende militaire spanning met Rusland veroorzaakten. De beelden laten de totale vernietiging zien van een munitieopslagplaats in de buurt van de Syrische stad Latakia

Bron: i24NEWS, 19 september 2018


Nadat een Russisch militair vliegtuig met 15 militairen werd neergehaald door Syrisch luchtafweergeschut, dat werd ingezet tegen de Israëlische aanval, liet de Israel Defense Forces (IDF) een verklaring uitgaan waarin ze bevestigden dat ze een Syrisch militair doel hadden getroffen "van waaruit systemen voor het produceren van nauwkeurige en dodelijke wapens, op het punt stonden om namens Iran naar Hezbollah in Libanon te worden overgebracht”.

Woensdag werd door ISI via ImageSat International, beelden naar buiten gebracht van de in puin liggende opslagplaats van 155 meter x 35 meter, aan de rand van de door regeringstroepen in handen zijnde stad Latakia, in Syrië.

De IDF zei, dat de wapens die ogenschijnlijk in de fabriek waren opgeslagen, eigenlijk "bedoeld waren om Israël aan te vallen en een onaanvaardbare dreiging vormden”.  Israël heeft de laatste jaren ongeveer 200 van dergelijke aanvallen op Syrisch grondgebied uitgevoerd, heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken eerder deze maand bekend gemaakt.

Premier Benjamin Netanyahu zei tegen de Russische president Vladimir Poetin tijdens hun telefoongesprek afgelopen dinsdag, dat zijn strijdkrachten zullen blijven optreden tegen de militaire expansie van Iran in Syrië. "Israël is vastbesloten om de Iraanse militaire inbedding in Syrië te stoppen, inclusief de pogingen van Iran die, in hun oproep tot de vernietiging van Israël, dodelijke wapens levert aan Hezbollah om in te zetten tegen Israël”, zei Netanyahu.

Echter, in navolging van de woede onder het Russische leger, dat zich uit in tumult en dreigementen van "vergelding", "herinnerde" Poetin Netanyahu eraan, dat dergelijke operaties "de Syrische soevereiniteit schonden" en zei dat "overeenkomsten rond het voorkomen van gevaarlijke incidenten niet werden nageleefd", aldus het Kremlin.

_____________

ENGLISH    

Israeli air strikes that caused a brief military spat with Russia late Monday completely destroyed an ammunition storage depot near the Syrian city of Latakia, new satellite images reveal

By: i24NEWS, September 19, 2018

 

After a Russian military plane carrying 15 servicemen was shot down by Syrian anti-aircraft fire trying to repel the Israeli assault, the Israel Defense Forces (IDF) issued a rare statement confirming they struck a Syrian military facility “from which systems to manufacture accurate and lethal weapons were about to be transferred on behalf of Iran to Hezbollah in Lebanon”.

Images released Wednesday by ImageSat International ISI show a 155 meter x 35 meter warehouse on the outskirts of government-held Latakia in ruins.

The IDF said the weapons purportedly stored at the facility “were meant to attack Israel, and posed an intolerable threat against it”. Israel has carried out some 200 such strikes in Syrian territory in recent years, the country’s intelligence minister admitted earlier this month.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told Russia’s President Vladimir Putin by phone on Tuesday his forces would keep acting against Iran’s military expansion in Syria. "Israel is determined to stop Iranian military entrenchment in Syria, and the attempts by Iran, which calls for the destruction of Israel, to transfer to Hezbollah lethal weaponry, to be used against Israel”, said Netanyahu.

However following anger among Russia's military brass and threats of "retaliation", Putin "reminded" Netanyahu that such operations "violated Syrian sovereignty" and said "agreements around the prevention of dangerous incidents were not observed”, according to the Kremlin.