20 september 2018

BDS boycot claimt nog een belangrijk merk - BDS boycott claims another major brand

(Foto: Lev HaOlem) - (Photo: Lev HaOlem)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Vanaf deze maand zal het wereldwijde sportmerk Adidas niet langer de Israël Football Association (IFA) sponseren na herhaald protest van de BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) beweging

Bron: Lev HaOlam, Aryeh Tavor | 14 september 2018

 

Adidas is slechts één van de bekende merken dat door de BDS-beweging op een verdorven manier is geboycot. De lange lijst van de BDS-beweging bevat bekende bedrijven zoals Victoria's Secret, AirBnb, Viber, SodaStream en meer - simpelweg omdat ze zaken doen met Israël.

In maart dienden meer dan 100 Palestijnse voetbalclubs een verzoekschrift in bij Adidas om het sponsorschap van de IFA te beëindigen - allemaal omdat zes Israëlische voetbalteams waren gevestigd in het omstreden Israëlische heilige land. Na maanden van overleg, bezweek Adidas eindelijk onder deze bedreigingen en beëindigde hun partnerschap met de Israel Football Association.

Puma, Adidas’ eeuwenoude concurrent, vervangt Adidas als de officiële sponsor van de IFA voor de komende vier jaar.

Helaas is de BDS-beweging gewoonweg propaganda die onwetende consumenten opzet tegen weerloze kleine bedrijven, die in het hart van Israël zijn gevestigd. Het boycotten van multinationals zoals Adidas of AirBnb, lost niets op en creëert alleen maar loze conflicten.

Als je de kleine bedrijven die het hardst door de BDS-boycots worden geraakt persoonlijk wilt helpen, is de beste manier om rechtstreeks uit Israël te kopen. Lev HaOlam werkt rechtstreeks samen met meer dan 100 van deze kleine bedrijven uit het hartland - als u meer wilt weten, klik hier: https://www.levhaolam.com

_____________

ENGLISH    

As of this past month, global sports brand Adidas will no longer sponsor the Israel Football Association (IFA) after repeated protest from the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement

By: Lev HaOlam, Aryeh Tavor | Sep 14, 2018


Adidas is just one major brand that has been viciously boycotted by the BDS movement. The long list includes famous companies such as Victoria’s Secret, AirBnb, Viber, SodaStream, and more – simply because they do business with Israel.

Back in March, over 100 Palestinian football clubs petitioned Adidas to end its sponsorship of the IFA – all because six Israeli Football teams were based in the disputed Israeli holy land. After months of deliberation, Adidas finally succumbed to these threats and ended their partnership with the Israel Football Association.

Puma, Adidas’ long-time competitor, will be replacing Adidas as the official sponsor of the IFA for the next four years.

Unfortunately, the BDS movement is simply propaganda that pits unknowing consumers against defenseless small businesses that are based in Israel’s heartland. Boycotting multi-billion dollar companies such as Adidas or AirBnb won’t solve anything, and only creates empty conflict.

If you want to personally help those small companies that are hit the hardest by the BDS boycotts, the best way is to buy directly from Israel. Lev HaOlam directly partners with more than 100 of these small companies from the heartland – if you want to learn more, click here: https://www.levhaolam.com